Μετά το πραξικόπημα

Η ιστοσελίδα Apres-Πραξικόπημα αντικατοπτρίζεται στην λουτήτιο:
Η ιστοσελίδα καθρέφτη

Σε περίπτωση δυσκολίας εδώ είναι η διεύθυνση της αρχικής τοποθεσίας:
Η αρχική ιστοσελίδα

Αφήστε μια απάντηση