Φρανσουά Leguil και Mathilde Morisod Harari, Σεμινάριο “Φροϋδική αναγνώσεις”, συνάντηση του 13.03.2012, “Άμυνας, προσποιούνται”

http://lecturesfreudiennes.WordPress.com/2012/07/03/audio-avec-Francois-leguil-et-Mathilde-morisod-Harari-séance-du-13-03-2012-defense-semblant/ Φρανσουά Leguil και Mathilde Morisod Harari, Συνεδρία του το 13.03.2012 : «Άμυνα, Προσποιούμαστε»... Μεταγραφής... X έτσι, εδώ είμαστε, 13 Μαρτίου και σε ένα άλλο κοινό, σε άλλη χρονική στιγμή από το συνηθισμένο, Σπάμε όλα μας συνήθειες, Πιστεύω ότι η συνάντηση αυτή σήμερα ιδιαίτερα, Είναι μια περικοπή από τις παραδόσεις μας, […]