Φρανσουά Leguil και Mathilde Morisod Harari, Σεμινάριο “Φροϋδική αναγνώσεις”, συνάντηση του 13.03.2012, “Άμυνας, προσποιούνται”

http://lecturesfreudiennes.WordPress.com/2012/07/03/audio-avec-Francois-leguil-et-Mathilde-morisod-Harari-séance-du-13-03-2012-defense-semblant/ Φρανσουά Leguil και Mathilde Morisod Harari, Συνεδρία του το 13.03.2012 : «Άμυνα, Προσποιούμαστε»... Μεταγραφής... X έτσι, εδώ είμαστε, 13 Μαρτίου και σε ένα άλλο κοινό, σε άλλη χρονική στιγμή από το συνηθισμένο, Σπάμε όλα μας συνήθειες, Πιστεύω ότι η συνάντηση αυτή σήμερα ιδιαίτερα, Είναι μια περικοπή από τις παραδόσεις μας, […]

Topologos, τοπολογία και τον Jacques Lacan

RSI, Ρεάλ Συμβολική Imaginary. Μια διάλεξη στα γαλλικά δημοσιεύτηκε στο YouTube: Topologos 1α Topologos 1β Topologos 1 Γ Topologos 1δ Topologos 1ε

Η απόλαυση κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας του Λακάν, εκχύλισμα, pp 13-29.

Να εισαγάγει την απόλαυση Marcel Ritter δυσκολίες του πρώτα η έννοια της χρήσης της έννοιας της απόλαυσης είναι αναμφισβήτητα ένα από τα πλέον δύσκολα θέματα της Ψυχαναλυτικής πεδίο. Από την άποψη της θεωρίας της προσέγγισης είναι καθόλου εύκολο, εξαιτίας της η ακραία κατακερματισμός όσο χρόνο […]

Ζακ Λακάν: Καράκας, PDF

[Ζακ Λακάν], Petits écrits, Ημερομηνία: 12 Ιούλιος 1980, Μέσον: Εικόνα / PDF, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 129K bytes, Συλλέγονται από Σχολή λακανική ψυχανάλυση »διασταυρωμένες«

Ζακ Λακάν: Η παρεξήγηση, PDF

[Ζακ Λακάν], Ornicar, Ημερομηνία: 15 Απρίλιος 1980, Μέσον: Εικόνα / PDF, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 121K bytes, Συλλέγονται από Σχολή λακανική ψυχανάλυση

Ζακ Λακάν: Επιστολή της διάλυσης, PDF

[Ζακ Λακάν], Ornicar, Ημερομηνία: 05 Ιανουάριος 1980, Μέσον: Εικόνα / PDF, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 79K bytes, Συλλέγονται από Σχολή λακανική ψυχανάλυση

19-11-1914 Lou à Freud

Göttingen, 19 Νοέμβριος 1914 Αγαπητέ καθηγητή, Quel plaisir de recevoir aujourd’hui de vous un signe de vie. Tout récemment, j’avais demandé au Dr Abraham les­quels de vos fils étaient sur le front et appris également que le Dr Ferenczi s’y trouvait. Oui, évidemment ces « grands frères »! Tous tant qu’ils sont, ils sont devenus […]