Κατηγορία Αρχεία: Μια εναλλακτική λύση

Slasher Pub: Οι Busters διαφημίσεων στα γαλλικά

”Το μέσο είναι το μασάζ” επανεξεταστούν κατά τον 21ο αιώνα στη γαλλική γλώσσα. [Slasher Pub: Οι Busters διαφημίσεων στα γαλλικά]

Wikipedia, the Free Encyclopedia

The Free multilingual Encyclopedia. You’re going to love it. [Wikipedia, the Free Encyclopedia]

Equitable Tourism in Nicaragua

A sustainable, responsible tourism, active, cultural and gastronomic: Trips, Adventure, Discovery, Hiking. Meeting population and nature, at Miskitos Indian’s, pioneer’s home, gold diggers and coffee growers’ . Hiking with kids, horses, canopy, wildlife, reserves, active volcanism and beach. Made to measure, little groups and families. [Equitable Tourism in Nicaragua]

The LifeStraw

LifeStraw device offers relief from the waterborne diseases of major public concerns such as Typhoid, Cholera, Dysentery and Diarrhoea. As a personal mobile water purification tool, LifeStraw is designed to turn surface water into drinking water, thus providing access to safe water anywhere on the world. [The LifeStraw and more]