Κατηγορία Αρχεία: Γραφικές Τέχνες

Jean-Pierre Petit

Ο Jean-Pierre Petit θέση αντικατοπτρίζεται στην λουτήτιο:
Η ιστοσελίδα καθρέφτη

Η αρχική site φαίνεται δυστυχώς να έχει εξαφανιστεί.

Topólogos Γαλλία / USA

Ένα χώρο όπου Τεχνών, Πολιτική, Ψυχανάλυση, Τοπολογία πληρούν. Topologos Ιστοσελίδας

Ambrogio Galbiati, La Grotte des Cerfs

Le filmLa Grotte des Cerfspar Ambrogio Galbiati et un extrait des commentaires

Dans la première source sur Lutecium (LTC) et le deuxième sur YouTube (YT)

Le film (YT)

Entretien (LTC)
Jacques Siboni commente le filmla Grotte des Cerfs

»διασταυρωμένες«