Κατηγορία Αρχεία: JL1928

Ζακ Λακάν: Νευρολογικές κριτική Παρίσι

[Ζακ Λακάν], Κοινοποίηση από MM. Trénel και Ζακ Ε.Ι. Ο Λακάν στο Παρίσι Νευρολογίας Κοινωνία, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Νευρολογικής Παρίσι, 1928, Τ.1, n ° 2., Ημερομηνία: 02 Νοέμβριος 1928, Μέσον: Texte / HTML, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 51K bytes, Συλλέγονται από aejcpp

»διασταυρωμένες«

Ζακ Λακάν: Ψυχιατρικής Εταιρείας

[Ζακ Λακάν], Παρουσίαση από MM. Levy-Valensy, P.Meignant και J.Lacan ψυχιατρική Κοινωνία, εμφανίστηκε στον εγκέφαλο, 1928 n ° 5, 2 σελίδες 550 και 551., Ημερομηνία: 26 Απρίλιος 1928, Μέσον: Texte / HTML, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 9K bytes, Συλλέγονται από aejcpp