Κατηγορία Αρχεία: JL1930

Ζακ Λακάν: Ο εγκέφαλος

[Ζακ Λακάν], Observation par Jacques Lacan lors de la séance du 20 Νοέμβριος 1930, à la Société de Psychiatrie de Paris, paru dans l’’Encéphale, 1931, 2, pp. 145-146., Ημερομηνία: 20 Νοέμβριος 1930, Μέσον: Texte / HTML, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 14K bytes, Συλλέγονται από aejcpp

»διασταυρωμένες«

Ζακ Λακάν: Ο εγκέφαλος

[Ζακ Λακάν], Observation par P.Schiff, mme Schiff-Wertheimer et J.Lacan lors de la séance du 20.11.1930 à la Société de Psychiatrie de Paris, εμφανίστηκε στον εγκέφαλο, 1931, pp. 151 να 154., Ημερομηνία: 20 Νοέμβριος 1930, Μέσον: Texte / HTML, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 43K bytes, Συλλέγονται από aejcpp

Ζακ Λακάν: Ο εγκέφαλος

[Ζακ Λακάν], Παρουσιάζοντας ΜΜ. A.Courtois J.Lacan και κατά τη συνεδρίαση της 17 Φεβρουάριος 1930 κλινική Εταιρεία Ψυχικής Ιατρικής. Δημοσιεύθηκε στην Εγκεφάλου, Παρίσι, G.Doin and Co., 1930, Επίσης, εμφανίστηκε στην Επετηρίδα Ψυχολογικής Ιατρικής., Ημερομηνία: 17 Φεβρουάριος 1930, Μέσον: Texte / HTML, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 7K bytes, Συλλέγονται από aejcpp