Κατηγορία Αρχεία: JL1931

Ζακ Λακάν: Εμπνευσμένα γραπτά: Schizographie

[Ζακ Λακάν], Δημοσιεύθηκε στην AREP έκδοση, Alençon, 1977, υπό τον τίτλο Ζακ Λακάν, Έργα και παρεμβάσεις. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρατήρηση είναι η βάση για την εργασία αυτή παρουσιάστηκε στο Ιατρο-Ψυχολογική Εταιρεία, συνάντηση του 12 Νοέμβριος 1931, υπό τον τίτλο: Γραπτές γλωσσικές διαταραχές σε παρανοϊκές παραληρητικές με στοιχεία του παρανοϊκού (schizographie). Ημερομηνία: 12 Νοέμβριος 1931, Μέσον: Texte / HTML, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 58K bytes, Συλλέγονται από Ο Λακάν χώρους

»διασταυρωμένες«

Ζακ Λακάν: Les Annales Médico-Psychologiques

[Ζακ Λακάν], Présenté par J.Lévy-Valensi, Pierre Migault et Jacques Lacan cet article parut dans Les Annales Médico-Psychologiques en 1931 t. II, p. 508-522. Il fut publié également à la suite de la thèse: De la psychose paranoïaque dans ses rapports avec la personnalité, Παρίσι, Κατώφλι, 1975. Les chiffres renvoient aux pages de Travaux psychiatriques (1926-1933)., Ημερομηνία: 12 Νοέμβριος 1931, Μέσον: Texte / HTML, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 83K bytes, Συλλέγονται από aejcpp

Ζακ Λακάν: Les Annales Médico-Psychologiques

[Ζακ Λακάν], Cet article est paru dans les Annales Médico-Psychologiques 1931, tome 2, pp. 418-428., Ημερομηνία: 12 Νοέμβριος 1931, Μέσον: Texte / HTML, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 71K bytes, Συλλέγονται από aejcpp

Ζακ Λακάν: Les Annales Médico-Psychologiques

[Ζακ Λακάν], Résumé d’une présentation faite par mm. Lévy-Valensi, Pierre Migault et Jacques Lacan lors de la séance du 12 Νοέμβριος 1931 à la Société Médico Psychologique. Paru dans les Annales Médico Psychologique (1931 II p. 407-408) et dans l’Encéphale (1931-10 p. 821) υπό τον τίτλο: « Délire et écrits à type paranoïde chez une malade à présentation paranoïde. », Ημερομηνία: 12 Νοέμβριος 1931, Μέσον: Texte / HTML, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 11K bytes, Συλλέγονται από aejcpp

Ζακ Λακάν: La Semaine des Hôpitaux de Paris

[Ζακ Λακάν], Cet article est paru dans la Semaine des Hôpitaux de Paris, n°14, Ιούλιος 1931, pp. 437-445., Ημερομηνία: 07 Ιούλιος 1931, Μέσον: Texte / HTML, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 79K bytes, Συλλέγονται από aejcpp

Ζακ Λακάν: Les Annales médico-psychologiques

[Ζακ Λακάν], Παρουσίαση από MM. Claude, Migault et Lacan à la séance du 21 περισσότερο 1931 de la Société médico-psychologique paru dans les Annales médico-psychologiques, 1931, t 1, pp. 483-490, Ημερομηνία: 21 περισσότερο 1931, Μέσον: Texte / HTML, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 31K bytes, Συλλέγονται από aejcpp