Κατηγορία Αρχεία: JL1933

Ζακ Λακάν: Les Annales Médico-Psychologiques

[Ζακ Λακάν], Observation par MM. H.Claude, G.Heuyer et J.Lacan lors de la séance du 11 περισσότερο 1933 de la Société Médico-Psychologique, parue dans les Annales Médico-psychologiques 1933 Tome 1 σελίδες 620-624., Ημερομηνία: 11 περισσότερο 1933, Μέσον: Texte / HTML, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 42K bytes, Συλλέγονται από aejcpp

»διασταυρωμένες«

Ζακ Λακάν: Le Minotaure

[Ζακ Λακάν], « Le problème du style et la conception psychiatrique des formes paranoïaques de l’expérience » fut publié dans le numéro 1 de la Revue Minotaure, Éditions Albert Skira, Παρίσι, qui parut en même temps que le numéro 2, le 1er juin 1933., Ημερομηνία: 01 Ιούνιος 1933, Μέσον: Texte / HTML, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 41K bytes, Συλλέγονται από aejcpp

Ζακ Λακάν: οι Ιατρο-Ψυχολογικά Χρονικά

[Ζακ Λακάν], « Un cas de perversion infantile par encéphalite épidémique précoce diagnostiqué sur un syndrome moteur fruste », présentation par MM. Georges Heuyer et Jacques Lacan lors de la séance du 13 Ιούλιος 1933 à la Société Médico-Psychologique, paru dans les Annales Médico-Psychologiques 1933 tome 2, pp. 221-223., Ημερομηνία: 13 Ιούλιος 1933, Μέσον: Texte / HTML, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 13 bytes, Συλλέγονται από aejcpp

Ζακ Λακάν: Εγκέφαλος

[Ζακ Λακάν], Compte rendu par Jacques Lacan de la 84ème Assemblée de la Société Suisse de Psychiatrie à Prangins les 7-8 Οκτώβριος 1933. Δημοσιεύθηκε στην Εγκεφάλου 1933, n°8, pp. 686-695., Ημερομηνία: 07 Οκτώβριος 1933, Μέσον: Texte / HTML, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 59 bytes, Συλλέγονται από aejcpp

Ζακ Λακάν: Εγκέφαλος

[Ζακ Λακάν], Présenté à la Société Médico-Psychologique le 27-11-1933 par MM. G.Heuyer et Lacan. Publié dans les Annales Médico-Psychologiques 1933, Tome II, σελίδα 531-546 et résumé dans l’Encéphale 1934, Tome I page 53., Ημερομηνία: 27 Νοέμβριος 1933, Μέσον: Texte / HTML, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 82k bytes, Συλλέγονται από aejcpp

Ζακ Λακάν: Le Minotaure

[Ζακ Λακάν], Paru dans Le Minotaure, n°3/4 – 1933-34, avec la mention: « Au docteur Georges Dumas, en respectueuse amitié », τότε, dans Obliques, 1972, n ° 2, pp. 100-103. Sera repris à la suite de la thèse: De la psychose paranoïaque dans ses rapports avec la personnalité, Παρίσι, Κατώφλι, λείπει. « Le champ freudien », 1975, pp. 25-28., Ημερομηνία: 12 Δεκέμβριος 1933, Μέσον: Texte / HTML, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 53K bytes, Συλλέγονται από aejcpp

Ζακ Λακάν: la Revue Française de Psychanalyse

[Ζακ Λακάν], Une intervention de Lacan est mentionnée au cours de la discussion concernant le rapport de Piaget. Paru dans la Revue Française de Psychanalyse, tome VII, n ° 1, p. 134., Ημερομηνία: 12 Δεκέμβριος 1933, Μέσον: Texte / HTML, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 8K bytes, Συλλέγονται από aejcpp