Κατηγορία Αρχεία: JL1935

Ζακ Λακάν: Faculté des Lettres 1925 & 1935

[Ζακ Λακάν], Cartes d’étudiant de Jacques Lacan pour les années 1925 και 1935. Provient de Judith Miller, Album Jacques Lacan, Visages de mon père, Παρίσι, Κατώφλι, Χαμένος. Champ freudien, 1991, p.44., Ημερομηνία: 01 Ιανουάριος 1935, Μέσον: Texte / PDF, Ποιότητα: άριστη, Μέγεθος: 640000 bytes, Collected by Loïc Toubel

Ζακ Λακάν: Évolution Psychiatrique

[Ζακ Λακάν], Sous le titre Psychologie et esthétique, est paru un compte-rendu de Jacques Lacan dans Recherches philosophiques 1935, fac. 4, p. 424-431, sur l’ouvrage de E. Minkowski, Le temps vécu. Études phénoménologiques et psycho-pathologiques, Παρίσι, Χαμένος. de l’Évolution psychiatrique., Ημερομηνία: 00 00 1935, Μέσον: Texte / HTML, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 53K bytes, Συλλέγονται από aejcpp

»διασταυρωμένες«

Ζακ Λακάν: Évolution Psychiatrique

[Ζακ Λακάν], Intervention sur l’exposé du Dr P.Schiff « Les paranoïas au point de vue psychanalytique », paru dans les comptes rendus de la 9ème Conférence des Psychanalystes de Langue française de la Revue Française de Psychanalyse 1935, tome VIII, n ° 1, σελίδα 170. Un autre résumé est paru dans l’Évolution psychiatrique, 34/35, p. 85-86., Ημερομηνία: 02 Φεβρουάριος 1935, Μέσον: Texte / HTML, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 8K bytes, Συλλέγονται από aejcpp

Ζακ Λακάν: La Revue Française de Psychanalyse

[Ζακ Λακάν], Intervention sur l’exposé de O.Codet « À propos de trois cas cliniques d’anorexie mentale » Séance de la Société Psychanalytique de Paris du 18 Ιούνιος 1935, publiée dans la Revue Française de Psychanalyse, tome. 1, n ° 1, σελίδα 127., Ημερομηνία: 18 Ιούνιος 1935, Μέσον: Texte / HTML, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 8K bytes, Συλλέγονται από aejcpp

Ζακ Λακάν: Évolution Psychiatrique

[Ζακ Λακάν], Intervention sur l’exposé de D.Lagache « Passions et psychoses passionnelles » au Groupe de l’Évolution Psychiatrique publié dans Évolution Psychiatrique, 1936, fasc. 1, σελίδες 25-27., Ημερομηνία: 10 Δεκέμβριος 1935, Μέσον: Texte / HTML, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 9K bytes, Συλλέγονται από aejcpp