Κατηγορία Αρχεία: JL1936

Ζακ Λακάν: Évolution Psychiatrique

Intervention sur l’exposé de E.Minkowski « La psychopathologie son orientation, ses tendances » conférence au Groupe de l’Évolution Psychiatrique en juillet 1936 publié dans Évolution Psychiatrique, 1937, fascicule n° 3, σελίδα 66. Σκηνοθεσία: aejcpp. HTML Format

Ζακ Λακάν: Évolution Psychiatrique

[Ζακ Λακάν], Intervention sur l’exposé de J.Rouart « Du rôle de l’onirisme dans les psychoses de type paranoïaque et maniaque-dépressif » publié dans l’Évolution Psychiatrique, 1936, fascicule n° 4, σελίδες 87-89., Ημερομηνία: 00 00 1936, Μέσον: Texte / HTML, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 13K bytes, Συλλέγονται από aejcpp