Κατηγορία Αρχεία: JL1937

Ζακ Λακάν: Revue Française de Psychanalyse

[Ζακ Λακάν], Intervention sur l’exposé de D.Lagache « Deuil et mélancolie » à la Société Psychanalytique de Paris paru dans la Revue française de psychanalyse, 1938, tome X n° 3, σελίδες 564-565. Nous n’avons pas trouvé cet exposé., Ημερομηνία: 25 περισσότερο 1937, Μέσον: Texte / HTML, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 10K bytes, Συλλέγονται από aejcpp

»διασταυρωμένες«

Ζακ Λακάν: Évolution Psychiatrique

[Ζακ Λακάν], Intervention sur l’exposé de Ch.Odier « Le bilanisme et l’horreur du discontinu » au groupe de l’Évolution Psychiatrique, paru dans l’Évolution Psychiatrique, 1937, fascicule II, σελίδες 76-79., Ημερομηνία: 09 Μάρτιος 1937, Μέσον: Texte / HTML, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 10K bytes, Συλλέγονται από aejcpp

Ζακ Λακάν: Évolution Psychiatrique

Intervention sur l’exposé de J.Picard « Mécanismes névrotiques dans les psychoses: Oedipe, homosexualité, théâtralisme hystérique et perversité », paru dans l’Évolution Psychiatrique, 1937, fascicule IV, σελίδες 87 να 89. Σκηνοθεσία: aejcpp. HTML Format

Ζακ Λακάν: Revue Française de Psychanalyse

[Ζακ Λακάν], Intervention sur l’exposé de Mme M.Bonaparte « Vues paléobiologiques et biopsychiques » à la séance du 19-01-1937 de la Société Psychanalytique de Paris, paru dans la Revue Française de Psychanalyse, 1938, Tome 10, n°3, σελίδα 551. Ημερομηνία: 19 Ιανουάριος 1937, Μέσον: Texte / HTML, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 8K bytes, Συλλέγονται από aejcpp