Κατηγορία Αρχεία: JL1946

Ζακ Λακάν: Évolution Psychiatrique

[Ζακ Λακάν], Propos sur la causalité psychique fut prononcé aux Journées Psychiatriques à Bonneval le 28 Σεπτέμβριος 1946 et paru dans l’évolution psychiatrique, 1947, fascicule I, pp 123-165 (sans l’allocution de clôture). Cette première version est ici proposée. Ημερομηνία: 28 Σεπτέμβριος 1946, Μέσον: Texte / HTML, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 155K bytes, Συλλέγονται από aejcpp

»διασταυρωμένες«

Ζακ Λακάν: Ο αριθμός δεκατρία και η λογική μορφή της καχυποψίας 2/3

[Ζακ Λακάν], Εμφανίστηκε στα Cahiers d'art, 1946, pp. 389-393., Ημερομηνία: 00 00 1946, Μέσον: Texte / HTML, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 74K bytes, Συλλέγονται από aejcpp

Ζακ Λακάν: Ο αριθμός δεκατρία και η λογική μορφή της καχυποψίας 3/3

[Ζακ Λακάν], Εμφανίστηκε στα Cahiers d'art, 1946, pp. 389-393., Ημερομηνία: 00 00 1946, Μέσον: Texte / HTML, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 74K bytes, Συλλέγονται από aejcpp

Ζακ Λακάν: Ο αριθμός δεκατρία και η λογική μορφή της καχυποψίας 1/3

[Ζακ Λακάν], Εμφανίστηκε στα Cahiers d'art, 1946, pp. 389-393. Ημερομηνία: 00 00 1946, Μέσον: Texte / HTML, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 74K bytes, Συλλέγονται από aejcpp