Κατηγορία Αρχεία: JL1948

Ζακ Λακάν: Lettre inédite à Ferdinand Alquié

[Ζακ Λακάν], Première page d’une lettre à Ferdinand Alquié dont la dernière page a disparu. Ημερομηνία: 17 Δεκέμβριος 1948, Μέσον: Texte / HTML, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 10K bytes, Συλλέγονται από aejcpp

»διασταυρωμένες«

Ζακ Λακάν: Revue française de psychanalyse

[Ζακ Λακάν], Intervention sur l’exposé de S.A.Shentoub: « Remarques méthodologiques sur la socio-analyse », Société psychanalytique de Paris, réunion du 14 Δεκέμβριος 1948, paru dans la Revue Française de Psychanalyse, avril-juin 1949, tome XIII, n ° 2, p. 319., Ημερομηνία: 14 Δεκέμβριος 1948, Μέσον: Texte / HTML, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 10K bytes, Συλλέγονται από aejcpp

Ζακ Λακάν: Revue française de psychanalyse

[Ζακ Λακάν], Intervention sur l’exposé de Ziwar : « Psychanalyse des principaux syndromes psychosomatiques » Société psychanalytique de Paris, 19 Οκτώβριος 1948, paru dans la Revue française de psychanalyse, Απρίλιος ? Ιούνιος 1949, tome XIII, n ° 2, p. 318., Ημερομηνία: 19 Οκτώβριος 1948, Μέσον: Texte / HTML, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 9K bytes, Συλλέγονται από aejcpp

Ζακ Λακάν: Actes du Congrès Français de Chirurgie

[Ζακ Λακάν], Lors du Congrès Français de Chirurgie sur « Le traitement chirurgical de l’hypertension artérielle » du 4 au 9 Octobre 1948, un rapport fut présenté par MM. Sylvain Blondin de Paris et A.Weiss de strasbourg avec la collaboration de Claude Rouvillois et Jacques Lacan de paris. Il fut publié dans les Actes du Congrès pp. 171-176., Ημερομηνία: 04 Οκτώβριος 1948, Μέσον: Texte / HTML, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 52K bytes, Συλλέγονται από aejcpp

Ζακ Λακάν: Évolution psychiatrique

[Ζακ Λακάν], Intervention sur l’exposé de J.R.Cuel: « Place nosographique de certaines démences préséniles (types Pick et Alzheimer) ». Groupe de l’Évolution psychiatrique paru dans l’Évolution psychiatrique, 1948, fascicule II, p. 72., Ημερομηνία: 25 Ιούνιος 1948, Μέσον: Texte / HTML, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 10K bytes, Συλλέγονται από aejcpp

Ζακ Λακάν: in Revue Française de Psychanalyse

Conférence prononcée à Bruxelles en mai 1948 au 11ème Congrès des psychanalystes de langue française, publiée dans la Revue Française de Psychanalyse, juillet-septembre 1948, tome XII, n°2 pp. 367-388. Σκηνοθεσία: aejcpp. HTML Format

Ζακ Λακάν: Revue française de psychanalyse

[Ζακ Λακάν], « Mère phallique et mère castratrice ». Parue dans la Revue française de psychanalyse, avril-juin 1949, tome XIII, n ° 2, p. 317., Ημερομηνία: 20 Απρίλιος 1948, Μέσον: Texte / HTML, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 9K bytes, Συλλέγονται από aejcpp

Ζακ Λακάν: Revue française de psychanalyse

[Ζακ Λακάν], Intervention sur l’exposé de F.Pasche: « La délinquance névrotique ». Parue dans la Revue française de psychanalyse, avril-juin 1949, tome XIII, n ° 2, p. 315., Ημερομηνία: 17 Φεβρουάριος 1948, Μέσον: Texte / HTML, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 8K bytes, Συλλέγονται από aejcpp

Ζακ Λακάν: Évolution Psychiatrique

[Ζακ Λακάν], Intervention sur l’exposé de H.Hécaen « La notion de schéma corporel et ses applications en psychiatrie », paru dans l’évolution Psychiatrique, 1948, fascicule II pages 119-122., Ημερομηνία: 00 00 1948, Μέσον: Texte / HTML, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 13K bytes, Συλλέγονται από aejcpp