Κατηγορία Αρχεία: JL1949

Ζακ Λακάν: Revue Française de psychanalyse

[Ζακ Λακάν], Intervention sur l’exposé de M.Bouvet: « Incidences thérapeutiques de la prise de conscience de l’envie de pénis dans des cas de névrose obsessionnelle féminine », Société psychanalytique de Paris, paru dans la Revue française de psychanalyse, octobre-décembre 1949, tome XIII, n ° 4, pp. 571-572., Ημερομηνία: 20 Δεκέμβριος 1949, Μέσον: Texte / HTML, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 7K bytes, Συλλέγονται από aejcpp

»διασταυρωμένες«

Ζακ Λακάν: Revue Française de psychanalyse

[Ζακ Λακάν], Intervention sur l’exposé de M.Bonaparte: « Psyché dans la nature ou les limites de la psychogenèse » à la Société psychanalytique de paris. Paru dans la Revue Française de Psychanalyse, octobre-décembre 1949, tome XIII, n ° 4, p. 571, Ημερομηνία: 16 Νοέμβριος 1949, Μέσον: Texte / HTML, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 7K bytes, Συλλέγονται από aejcpp

Ζακ Λακάν: Revue Française de psychanalyse

[Ζακ Λακάν], Intervention sur l’exposé de F.Dolto-Marette: « À propos de la poupée-fleur » à la Société psychanalytique de Paris, paru dans la Revue Française de Psychanalyse, octobre-décembre 1949, tome XIII, n ° 4, p. 566., Ημερομηνία: 18 Οκτώβριος 1949, Μέσον: Texte / HTML, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 8K bytes, Συλλέγονται από aejcpp

Ζακ Λακάν: Revue Française de psychanalyse

[Ζακ Λακάν], Règlement et Doctrine de la Commission de l’Enseignement déléguée par la Société Psychanalytique de Paris. Publié dans la Revue Française de Psychanalyse juillet septembre 1949, tome XIII, n°3 pages 426-435., Ημερομηνία: 02 Σεπτέμβριος 1949, Μέσον: Texte / HTML, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 54K bytes, Συλλέγονται από aejcpp

Ζακ Λακάν: Revue Française de psychanalyse

[Ζακ Λακάν], Le stade du miroir comme formateur de la fonction du je, telle qu’elle nous est révélée, dans l’expérience psychanalytique. Communication faite au XVIe Congrès international de psychanalyse, à Zurich le 17-07-1949. Première version parue dans la Revue Française de Psychanalyse 1949, volume 13, n ° 4, pp 449-455., Ημερομηνία: 17 Ιούλιος 1949, Μέσον: Texte / HTML, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 49K bytes, Συλλέγονται από aejcpp

Ζακ Λακάν: Revue Française de Psychanalyse

Collaboration à la rédaction du rapport de la Commission de l’enseignement de la Société psychanalytique de Paris: « Les conseillers et les conseillères d’enfants agrées par la Société psychanalytique de Paris, paru dans la Revue française de psychanalyse, juillet-septembre 1949, tome XIII, n ° 3 pp. 436-441. Σκηνοθεσία: aejcpp. HTML Format

Ζακ Λακάν: Revue Française de psychanalyse

[Ζακ Λακάν], Intervention sur l’exposé de R.Held: « Le problème de la thérapeutique en médecine psychosomatique » à la Société psychanalytique de Paris le 20 Ιούνιος 1949. Paru dans la Revue Française de psychanalyse, juillet-septembre 1949, tome XIII, n°3, p. 446., Ημερομηνία: 20 Ιούνιος 1949, Μέσον: Texte / HTML, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 8K bytes, Συλλέγονται από aejcpp

Ζακ Λακάν: Évolution psychiatrique

[Ζακ Λακάν], Intervention sur l’exposé de J.Fretet (en collaboration avec R.Lyet): « La relation hallucinatoire ». Paru dans l’Évolution psychiatrique, 1949, fascicule II, pp. 151-152., Ημερομηνία: 00 00 1949, Μέσον: Texte / HTML, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 10K bytes, Συλλέγονται από aejcpp

Ζακ Λακάν: Évolution psychiatrique

[Ζακ Λακάν], Interventions sur l’exposé de J.Rouart : « Délire hallucinatoire chez une sourde-muette » paru dans l’Évolution psychiatrique, 1949, fascicule II, p. 236, p. 238., Ημερομηνία: 00 00 1949, Μέσον: Texte / HTML, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 9K bytes, Συλλέγονται από aejcpp