Κατηγορία Αρχεία: JL1950

Ζακ Λακάν: Actes du Premier Congrès mondial de psychiatrie

[Ζακ Λακάν], Intervention au Premier Congrès mondial de psychiatrie en 1950 qui fait suite aux exposés de Franz Alexander, Anna Freud, Mélanie Klein et Raymond de Saussure, dans le cadre de la Ve section du Congrès mondial, « Psychothérapie, psychanalyse ». Ce discours a été publié dans les actes du Congrès, volume 5, à Paris, Hermann et Cie, 1952, pp. 103-108., Ημερομηνία: 00 00 1950, Μέσον: Texte / HTML, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 38K bytes, Συλλέγονται από aejcpp

»διασταυρωμένες«