Κατηγορία Αρχεία: JL1951

Ζακ Λακάν: Revue Française de Psychanalyse

[Ζακ Λακάν], Intervention du 1er novembre 1951 lors de la 14ème conférence des psychanalystes de langue française, sur l’exposé de D.Lagache « Le problème du transfert » et sur l’exposé de M.Schlumberger « Introduction à l’étude du transfert en clinique psychanalytique ». Parue dans la Revue Française de Psychanalyse, janvier-juin 1952, tome XVI, n ° 1-2, σελίδες 154-163., Ημερομηνία: 01 Νοέμβριος 1951, Μέσον: Texte / HTML, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 60K bytes, Συλλέγονται από aejcpp

»διασταυρωμένες«

Ζακ Λακάν: Évolution Psychiatrique

[Ζακ Λακάν], Intervention sur l’exposé de S.Lebovici: « À propos du traumatisme sexuel chez la femme », paru dans l’évolution Psychiatrique, 1951, fascicule III, pp. 382, Ημερομηνία: 19 Ιούνιος 1951, Μέσον: Texte / HTML, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 7K bytes, Συλλέγονται από aejcpp

Ζακ Λακάν: Évolution Psychiatrique

[Ζακ Λακάν], Intervention sur l’exposé de A. Berge: « Psychothérapie analytique et psychanalyse » Groupe de l’évolution Psychiatrique. Paru dans l’Évolution psychiatrique, 1951, fascicule III, p. 382, Ημερομηνία: 29 περισσότερο 1951, Μέσον: Texte / HTML, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 7K bytes, Συλλέγονται από aejcpp

Ζακ Λακάν: International Journal of psychoanalysis

[Ζακ Λακάν]; fut lu par Lacan à la British Psycho-Analytical Society le 2 περισσότερο 1951, publié dans International Journal of psychoanalysis, 1953, volume 34, pp. 11-17. Ce texte sera suivi d’une traduction en français. Ημερομηνία: 02 περισσότερο 1951, Μέσον: Texte / HTML, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 111K bytes, Συλλέγονται από aejcpp

Ζακ Λακάν: Évolution Psychiatrique

[Ζακ Λακάν], Intervention sur l’exposé de F.Pasche « Cent cinquante biographies de tuberculeux pulmonaires » paru dans l’évolution Psychiatrique, 1951, fascicule IV, σελίδα 554-556., Ημερομηνία: 00 00 1951, Μέσον: Texte / HTML, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 9K bytes, Συλλέγονται από aejcpp

Ζακ Λακάν: Évolution Psychiatrique

[Ζακ Λακάν], Intervention sur l’exposé de G.Amado « Éthique et psychologie d’adolescents inadaptés » paru dans l’évolution psychiatrique,1951, fascicule 1, σελίδες 28-29., Ημερομηνία: 00 00 1951, Μέσον: Texte / HTML, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 10K bytes, Συλλέγονται από aejcpp

Ζακ Λακάν: Évolution Psychiatrique

[Ζακ Λακάν], Intervention sur l’exposé de P. Fouquet « Réflexions cliniques et thérapeutiques sur l’alcoolisme » paru dans l’évolution psychiatrique, 1951 fascicule II, σελίδες 260-261, Ημερομηνία: 00 00 1951, Μέσον: Texte / HTML, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 11K bytes, Συλλέγονται από aejcpp