Κατηγορία Αρχεία: JL1952

Ζακ Λακάν: Transcription de notes du séminaire L’homme aux loups

[Ζακ Λακάν], D’après quelques notes prises par un ou plusieurs des participants à ce séminaire qui date de 1952 – 1953). Avec une note manuscrite de Taillandier sur leurs origines. Ημερομηνία: 00 00 1952, Μέσον: Texte / HTML, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 56K bytes, Συλλέγονται από Liliane Fainsilber

»διασταυρωμένες«

Ζακ Λακάν: Évolution Psychiatrique

[Ζακ Λακάν], Intervention sur l’exposé de J.Dreyfus-Moreau: « Étude structurale de deux cas de névrose concentrationnaire » Paru dans l’évolution psychiatrique, 1952, fascicule II, p. 217, 218., Ημερομηνία: 00 00 1952, Μέσον: Texte / HTML, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 11K bytes, Συλλέγονται από aejcpp