Κατηγορία Αρχεία: JL1953

Ζακ Λακάν: Les écrits techniques de Freud, PDF

[Ζακ Λακάν]
Ημερομηνία: 18 Νοέμβριος 1953, Μέσον: Εικόνα / PDF, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 240K bytes, Συλλέγονται από Λακανική Σχολή Ψυχανάλυσης

»διασταυρωμένες«

Ζακ Λακάν: Επιστολή του Ζακ Λακάν Λακάν Marc

[Ζακ Λακάν], Χειρόγραφη επιστολή, 2 feuillets. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: il n’a pas été possible de déchiffrer l’année. Nous avons mis 1953. Ημερομηνία: 05 Σεπτέμβριος 1953, Μέσον: Texte / HTML, Ποιότητα: φτωχός, Μέγεθος: 30K bytes

Ζακ Λακάν: Ornicar? Συμπλήρωμα Νο 7

[Ζακ Λακάν], Lettre de Jacques Lacan à Heinz Hartmann, publiée dans « La scission de 1953 » (Συμπλήρωμα Ornicar?), Νο 7, 1976 σελίδες 136-137., Ημερομηνία: 21 Ιούλιος 1953, Μέσον: Texte / HTML, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 10K bytes, Συλλέγονται από aejcpp

Ζακ Λακάν: Ornicar? Συμπλήρωμα Νο 7

[Ζακ Λακάν], Lettre au Professeur N.Perrotti, publiée dans « La scission de 1953 » (Συμπλήρωμα Ornicar?), Νο 7, 1976 pp. 117-118., Ημερομηνία: 14 Ιούλιος 1953, Μέσον: Texte / HTML, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 10K bytes, Συλλέγονται από aejcpp

Ζακ Λακάν: Ornicar? Συμπλήρωμα Νο 7

[Ζακ Λακάν], Lettre de Jacques Lacan à Rudolph Loewenstein du 14 Ιούλιος 1953 publié dans « La scission de 1953 » (Συμπλήρωμα Ornicar?) 1976 n°7 pages 120-135, Ημερομηνία: 14 Ιούλιος 1953, Μέσον: Texte / HTML, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 73K bytes, Συλλέγονται από aejcpp

Ζακ Λακάν: Ornicar? Συμπλήρωμα Νο 7

[Ζακ Λακάν], Lettre de Jacques Lacan à Michael Balint, publiée dans « La scission de 1953 » (Συμπλήρωμα Ornicar?), Νο 7, 1976, σελίδα 119., Ημερομηνία: 14 Ιούλιος 1953, Μέσον: Texte / HTML, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 7K bytes, Συλλέγονται από aejcpp

Ζακ Λακάν: Société française de Psychanalyse

[Ζακ Λακάν], Cette conférence « Le symbolique, l’imaginaire et le réel » fut prononcée le 8 Ιούλιος 1953 pour ouvrir les activités de la Société française de Psychanalyse. Cette version est annoncée dans le catalogue de la Bibliothèque de l’e.l.p. comme version J.L. Il existe plusieurs autres versions sensiblement différentes à certains endroits, dont une parue dans le Bulletin de l’Association freudienne, 1982, n°1., Ημερομηνία: 08 Ιούλιος 1953, Μέσον: Texte / HTML, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 115K bytes, Συλλέγονται από aejcpp

Ζακ Λακάν: Ornicar? Συμπλήρωμα Νο 7

[Ζακ Λακάν], Επιστολή στην κυρία Ζακ Λακάν J.Roudinesco δημοσιεύθηκε στην «Χωρισμός 1953 » (Συμπλήρωμα Ornicar), 1976, Νο 7, pp. 76-80., Ημερομηνία: 24 περισσότερο 1953, Μέσον: Texte / HTML, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 40K bytes, Συλλέγονται από aejcpp

Ζακ Λακάν: Revue française de Psychanalyse

[Ζακ Λακάν], Dans la Revue française de Psychanalyse, juillet-septembre 1953, tome XVIII, n°3 on trouve indexé le texte ci-dessous. Ημερομηνία: 19 περισσότερο 1953, Μέσον: Texte / HTML, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 8K bytes, Συλλέγονται από aejcpp