Κατηγορία Αρχεία: JL1955

Ζακ Λακάν: Ψυχώσεις, PDF

[Ζακ Λακάν], Από τις sténotypies, Ημερομηνία: 21 Δεκέμβριος 1955, Μέσον: Εικόνα / PDF, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 170K bytes, Συλλέγονται από Λακανική Σχολή Ψυχανάλυσης

»διασταυρωμένες«

Ζακ Λακάν: Ψυχώσεις, PDF

[Ζακ Λακάν], Από τις sténotypies, Ημερομηνία: 14 Δεκέμβριος 1955, Μέσον: Εικόνα / PDF, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 900K bytes, Συλλέγονται από Λακανική Σχολή Ψυχανάλυσης

Ζακ Λακάν: Ψυχώσεις, PDF

[Ζακ Λακάν], Από τις sténotypies, Ημερομηνία: 07 Δεκέμβριος 1955, Μέσον: Εικόνα / PDF, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 1.1Μ bytes, Συλλέγονται από Λακανική Σχολή Ψυχανάλυσης

Ζακ Λακάν: Ψυχώσεις, PDF

[Ζακ Λακάν], Από τις sténotypies, Ημερομηνία: 30 Νοέμβριος 1955, Μέσον: Εικόνα / PDF, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 1.4Μ bytes, Συλλέγονται από Λακανική Σχολή Ψυχανάλυσης

Ζακ Λακάν: Ψυχώσεις, PDF

[Ζακ Λακάν], Από τις sténotypies, Ημερομηνία: 23 Νοέμβριος 1955, Μέσον: Εικόνα / PDF, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 1.1Μ bytes, Συλλέγονται από Λακανική Σχολή Ψυχανάλυσης

Ζακ Λακάν: Ψυχώσεις, PDF

[Ζακ Λακάν], Από τις sténotypies, Ημερομηνία: 16 Νοέμβριος 1955, Μέσον: Εικόνα / PDF, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 1.2Μ bytes, Συλλέγονται από Λακανική Σχολή Ψυχανάλυσης

Ζακ Λακάν: Évolution Psychiatrique

[Ζακ Λακάν], « La chose freudienne » fut publiée dans l’Évolution Psychiatrique, 1956, fascicule I pages 225-252 puis ensuite, avec des modifications en 1966, dans les Écrits. Ημερομηνία: 07 Νοέμβριος 1955, Μέσον: Texte / HTML, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 121K bytes, Συλλέγονται από aejcpp

Ζακ Λακάν: Le moi dans la théorie de Freud et dans la technique de la psychanalyse, PDF

[Ζακ Λακάν], Από τις sténotypies, Ημερομηνία: 29 Ιούνιος 1955, Μέσον: Εικόνα / PDF, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 1.7Μ bytes, Συλλέγονται από Λακανική Σχολή Ψυχανάλυσης

Ζακ Λακάν: Le moi dans la théorie de Freud et dans la technique de la psychanalyse, PDF

[Ζακ Λακάν], Από τις sténotypies, Ημερομηνία: 22 Ιούνιος 1955, Μέσον: Εικόνα / PDF, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 1.3Μ bytes, Συλλέγονται από Λακανική Σχολή Ψυχανάλυσης

Ζακ Λακάν: Le moi dans la théorie de Freud et dans la technique de la psychanalyse, PDF

[Ζακ Λακάν], Από τις sténotypies, Ημερομηνία: 15 Ιούνιος 1955, Μέσον: Εικόνα / PDF, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 1.5Μ bytes, Συλλέγονται από Λακανική Σχολή Ψυχανάλυσης