Κατηγορία Αρχεία: JL1955

Ζακ Λακάν: La psychanalyse

[Ζακ Λακάν], Intervention sur l’exposé de J.Hyppolite « Phénoménologie de Hegel et psychanalyse » à la Société Française de Psychanalyse le 11 Ιανουάριος 1955, résumé publié dans La psychanalyse, 1957, n°3 « Psychanalyse et sciences de l’homme », σελίδα 32, note n° 1. Ημερομηνία: 11 Ιανουάριος 1955, Μέσον: Texte / HTML, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 8K bytes, Συλλέγονται από aejcpp

»διασταυρωμένες«

Ζακ Λακάν: Le moi dans la théorie de Freud et dans la technique de la psychanalyse, PDF

[Ζακ Λακάν], Από τις sténotypies, Ημερομηνία: 12 Ιανουάριος 1955, Μέσον: Εικόνα / PDF, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 1.5Μ bytes, Συλλέγονται από Λακανική Σχολή Ψυχανάλυσης

Ζακ Λακάν: Le moi dans la théorie de Freud et dans la technique de la psychanalyse, PDF

[Ζακ Λακάν], Από τις sténotypies, Ημερομηνία: 19 Ιανουάριος 1955, Μέσον: Εικόνα / PDF, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 1.4Μ bytes, Συλλέγονται από Λακανική Σχολή Ψυχανάλυσης

Ζακ Λακάν: Bulletin de la Société Française de Philosophie

[Ζακ Λακάν], Intervention sur l’exposé de J.Favez-Boutonier « Psychanalyse et philosophie » résumée par le Dr Lacan lui-même, à la Société Française de Philosophie le 25 Ιανουάριος 1955 parue dans le Bulletin de la Société Française de Philosophie, n ° 1, 1955, pp 37-41, Ημερομηνία: 25 Ιανουάριος 1955, Μέσον: Texte / HTML, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 40K bytes, Συλλέγονται από aejcpp

Ζακ Λακάν: Le moi dans la théorie de Freud et dans la technique de la psychanalyse, PDF

[Ζακ Λακάν], Από τις sténotypies, Ημερομηνία: 26 Ιανουάριος 1955, Μέσον: Εικόνα / PDF, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 1.3Μ bytes, Συλλέγονται από Λακανική Σχολή Ψυχανάλυσης

Ζακ Λακάν: Le moi dans la théorie de Freud et dans la technique de la psychanalyse, PDF

[Ζακ Λακάν], Από τις sténotypies, Ημερομηνία: 02 Φεβρουάριος 1955, Μέσον: Εικόνα / PDF, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 1.5Μ bytes, Συλλέγονται από Λακανική Σχολή Ψυχανάλυσης

Ζακ Λακάν: Encyclopédie Médico-Chirurgicale

[Ζακ Λακάν], « Variantes de la cure-type » par Jacques Lacan, Médecin des Hôpitaux psychiatriques, publié dans l’Encyclopédie Médico-Chirurgicale-Psychiatrie le 3 Φεβρουάριος 1955, référencé cote 37812 C10 pages 1 να 11. Ce texte fut supprimé de l’E.M.C. σε 1960. Nous reproduisons les variations de taille de caractère proposés par ce texte-source. Ημερομηνία: 03 Φεβρουάριος 1955, Μέσον: Texte / HTML, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 140K bytes, Συλλέγονται από aejcpp

Ζακ Λακάν: Le moi dans la théorie de Freud et dans la technique de la psychanalyse, PDF

[Ζακ Λακάν], Από τις sténotypies, Ημερομηνία: 09 Φεβρουάριος 1955, Μέσον: Εικόνα / PDF, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 1.2Μ bytes, Συλλέγονται από Λακανική Σχολή Ψυχανάλυσης

Ζακ Λακάν: Le moi dans la théorie de Freud et dans la technique de la psychanalyse, PDF

[Ζακ Λακάν], Από τις sténotypies, Ημερομηνία: 16 Φεβρουάριος 1955, Μέσον: Εικόνα / PDF, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 1.4Μ bytes, Συλλέγονται από Λακανική Σχολή Ψυχανάλυσης

Ζακ Λακάν: Le moi dans la théorie de Freud et dans la technique de la psychanalyse, PDF

[Ζακ Λακάν], Από τις sténotypies, Ημερομηνία: 02 Μάρτιος 1955, Μέσον: Εικόνα / PDF, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 1.3Μ bytes, Συλλέγονται από Λακανική Σχολή Ψυχανάλυσης