Κατηγορία Αρχεία: JL1957

Ζακ Λακάν: Bulletin de l’Association Freudienne

[Ζακ Λακάν], Ce texte fut publié dans le Bulletin de l’Association Freudienne n°40 pages 5 να 8 qui mentionne avoir conservé la présentation de ce curriculum dactylographié. La présentation est ici aussi respectée. Ημερομηνία: 00 00 1957, Μέσον: Texte / HTML, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 48K bytes, Συλλέγονται από aejcpp

»διασταυρωμένες«

Ζακ Λακάν: La relation d’objet et les structures freudiennes, PDF

[Ζακ Λακάν], Από τις sténotypies, Ημερομηνία: 09 Ιανουάριος 1957, Μέσον: Εικόνα / PDF, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 3.2Μ bytes, Συλλέγονται από Λακανική Σχολή Ψυχανάλυσης

Ζακ Λακάν: La relation d’objet et les structures freudiennes, PDF

[Ζακ Λακάν], Από τις sténotypies, Ημερομηνία: 16 Ιανουάριος 1957, Μέσον: Εικόνα / PDF, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 4.7Μ bytes, Συλλέγονται από Λακανική Σχολή Ψυχανάλυσης

Ζακ Λακάν: La relation d’objet et les structures freudiennes, PDF

[Ζακ Λακάν], Από τις sténotypies, Ημερομηνία: 23 Ιανουάριος 1957, Μέσον: Εικόνα / PDF, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 3.9Μ bytes, Συλλέγονται από Λακανική Σχολή Ψυχανάλυσης

Ζακ Λακάν: La relation d’objet et les structures freudiennes, PDF

[Ζακ Λακάν], Από τις sténotypies, Ημερομηνία: 30 Ιανουάριος 1957, Μέσον: Εικόνα / PDF, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 3.4Μ bytes, Συλλέγονται από Λακανική Σχολή Ψυχανάλυσης

Ζακ Λακάν: La relation d’objet et les structures freudiennes, PDF

[Ζακ Λακάν], Από τις sténotypies, Ημερομηνία: 06 Φεβρουάριος 1957, Μέσον: Εικόνα / PDF, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 1Μ bytes, Συλλέγονται από Λακανική Σχολή Ψυχανάλυσης

Ζακ Λακάν: Δελτίο της Γαλλικής Φιλοσοφικής Εταιρείας

[Ζακ Λακάν], Ο 23 Φεβρουάριος 1957, la Société française de Philosophie recevait Jacques Lacan, pour une communication sur « La psychanalyse et son enseignement » (publiée dans les Écrits, pp. 437-458). La présentation, la communication et la discussion furent publiées dans le Bulletin de la Société française de philosophie, pp. 65-101, tome XLIX, n ° 2, avril juin 1957. Ημερομηνία: 23 Φεβρουάριος 1957, Μέσον: Texte / HTML, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 138K bytes, Συλλέγονται από aejcpp

Ζακ Λακάν: La relation d’objet et les structures freudiennes, PDF

[Ζακ Λακάν], Από τις sténotypies, Ημερομηνία: 27 Φεβρουάριος 1957, Μέσον: Εικόνα / PDF, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 2Μ bytes, Συλλέγονται από Λακανική Σχολή Ψυχανάλυσης

Ζακ Λακάν: La relation d’objet et les structures freudiennes, PDF

[Ζακ Λακάν], Από τις sténotypies, Ημερομηνία: 06 Μάρτιος 1957, Μέσον: Εικόνα / PDF, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 1.6Μ bytes, Συλλέγονται από Λακανική Σχολή Ψυχανάλυσης

Ζακ Λακάν: La relation d’objet et les structures freudiennes, PDF

[Ζακ Λακάν], Από τις sténotypies, Ημερομηνία: 13 Μάρτιος 1957, Μέσον: Εικόνα / PDF, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 3.5Μ bytes, Συλλέγονται από Λακανική Σχολή Ψυχανάλυσης