Κατηγορία Αρχεία: JL1964

Ζακ Λακάν: Κρίσιμα προβλήματα για την ψυχανάλυση, PDF

[Ζακ Λακάν], Από τις sténotypies, Ημερομηνία: 16 Δεκέμβριος 1964, Μέσον: Εικόνα / PDF, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 1.3Μ bytes, Συλλέγονται από Λακανική Σχολή Ψυχανάλυσης

»διασταυρωμένες«

Ζακ Λακάν: Κρίσιμα προβλήματα για την ψυχανάλυση, PDF

[Ζακ Λακάν], Από τις sténotypies, Ημερομηνία: 09 Δεκέμβριος 1964, Μέσον: Εικόνα / PDF, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 1.2Μ bytes, Συλλέγονται από Λακανική Σχολή Ψυχανάλυσης

Ζακ Λακάν: Κρίσιμα προβλήματα για την ψυχανάλυση, HTML

[Ζακ Λακάν], Ημερομηνία: 09 Δεκέμβριος 1964, Μέσον: Texte / HTML, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 68K bytes, Συλλέγονται από Pascal Gaonac'h

Ζακ Λακάν: Κρίσιμα προβλήματα για την ψυχανάλυση, PDF

[Ζακ Λακάν], Ημερομηνία: 09 Δεκέμβριος 1964, Μέσον: Texte / PDF, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 68K bytes, Συλλέγονται από Pascal Gaonac'h

Ζακ Λακάν: Κρίσιμα προβλήματα για την ψυχανάλυση, PDF

[Ζακ Λακάν], Από τις sténotypies, Ημερομηνία: 02 Δεκέμβριος 1964, Μέσον: Εικόνα / PDF, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 900K bytes, Συλλέγονται από Λακανική Σχολή Ψυχανάλυσης

Ζακ Λακάν: Λουί Αλτουσέρ, Συγγράμματα για την Ψυχανάλυση. Freud και Lacan

[Ζακ Λακάν], Δημοσιεύθηκαν υπό τον τίτλο: "Ζακ Λακάν Λουί Αλτουσέρ", στο Λουί Αλτουσέρ, Συγγράμματα για την Ψυχανάλυση. Freud και Lacan, κείμενα συλλέγονται και παρουσιάζονται από τον Olivier Corpet και François Matheron, Παρίσι, Αποθήκη / Imec, 1993, p. 300 et manuscrite αναπαραγωγή p. 269., Ημερομηνία: 06 Ιούλιος 1964, Μέσον: Texte / HTML, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 10K bytes, Συλλέγονται από aejcpp

Ζακ Λακάν: Οι τέσσερις θεμελιώδεις έννοιες της ψυχανάλυσης, PDF

[Ζακ Λακάν], Από τις sténotypies, Ημερομηνία: 24 Ιούνιος 1964, Μέσον: Εικόνα / PDF, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 2Μ bytes, Συλλέγονται από Λακανική Σχολή Ψυχανάλυσης

Ζακ Λακάν: Annuaire de l’École Freudienne de Paris

[Ζακ Λακάν], Cet « Acte de fondation » ainsi que la « Note adjointe » et le « Préambule » qui le complètent sont parus en préface du premier annuaire de l’École Freudienne de Paris en 1965. La pagination que nous avons retenue est celle de leur republication dans l’Annuaire 1977, pp. 78-86., Ημερομηνία: 21 Ιούνιος 1964, Μέσον: Texte / HTML, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 58K bytes, Συλλέγονται από aejcpp

Ζακ Λακάν: Οι τέσσερις θεμελιώδεις έννοιες της ψυχανάλυσης, PDF

[Ζακ Λακάν], Από τις sténotypies, Ημερομηνία: 17 Ιούνιος 1964, Μέσον: Εικόνα / PDF, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 2.3Μ bytes, Συλλέγονται από Λακανική Σχολή Ψυχανάλυσης

Ζακ Λακάν: Οι τέσσερις θεμελιώδεις έννοιες της ψυχανάλυσης, PDF

[Ζακ Λακάν], Από τις sténotypies, Ημερομηνία: 27 περισσότερο 1964, Μέσον: Εικόνα / PDF, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 2.3Μ bytes, Συλλέγονται από Λακανική Σχολή Ψυχανάλυσης