Κατηγορία Αρχεία: JL1965

Ζακ Λακάν: Κρίσιμα προβλήματα για την ψυχανάλυση, PDF

[Ζακ Λακάν], Από τις sténotypies, Ημερομηνία: 06 Ιανουάριος 1965, Μέσον: Εικόνα / PDF, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 1.5Μ bytes, Συλλέγονται από Λακανική Σχολή Ψυχανάλυσης

»διασταυρωμένες«

Ζακ Λακάν: François Perrier

[Ζακ Λακάν], Parue dans: François Perrier, La Chaussée d’Antin, Παρίσι, Albin Michel, 1994, p. 197., Ημερομηνία: 12 Ιανουάριος 1965, Μέσον: Texte / HTML, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 9K bytes, Συλλέγονται από aejcpp

Ζακ Λακάν: Κρίσιμα προβλήματα για την ψυχανάλυση, PDF

[Ζακ Λακάν], Από τις sténotypies, Ημερομηνία: 13 Ιανουάριος 1965, Μέσον: Εικόνα / PDF, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 1.2Μ bytes, Συλλέγονται από Λακανική Σχολή Ψυχανάλυσης

Ζακ Λακάν: Κρίσιμα προβλήματα για την ψυχανάλυση, PDF

[Ζακ Λακάν], Από τις sténotypies, Ημερομηνία: 20 Ιανουάριος 1965, Μέσον: Εικόνα / PDF, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 1.1Μ bytes, Συλλέγονται από Λακανική Σχολή Ψυχανάλυσης

Ζακ Λακάν: Κρίσιμα προβλήματα για την ψυχανάλυση, PDF

[Ζακ Λακάν], Από τις sténotypies, Ημερομηνία: 27 Ιανουάριος 1965, Μέσον: Εικόνα / PDF, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 1.8Μ bytes, Συλλέγονται από Λακανική Σχολή Ψυχανάλυσης

Ζακ Λακάν: Κρίσιμα προβλήματα για την ψυχανάλυση, PDF

[Ζακ Λακάν], Από τις sténotypies, Ημερομηνία: 03 Φεβρουάριος 1965, Μέσον: Εικόνα / PDF, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 1.3Μ bytes, Συλλέγονται από Λακανική Σχολή Ψυχανάλυσης

Ζακ Λακάν: Κρίσιμα προβλήματα για την ψυχανάλυση

[Ζακ Λακάν], Από τις sténotypies, Ημερομηνία: 24 Φεβρουάριος 1965, Μέσον: Εικόνα / PDF, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 1.8Μ bytes, Συλλέγονται από Λακανική Σχολή Ψυχανάλυσης

Ζακ Λακάν: Κρίσιμα προβλήματα για την ψυχανάλυση, PDF

[Ζακ Λακάν], Από τις sténotypies, Ημερομηνία: 03 Μάρτιος 1965, Μέσον: Εικόνα / PDF, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 1.2Μ bytes, Συλλέγονται από Λακανική Σχολή Ψυχανάλυσης

Ζακ Λακάν: Κρίσιμα προβλήματα για την ψυχανάλυση, PDF

[Ζακ Λακάν], Από τις sténotypies, Ημερομηνία: 10 Μάρτιος 1965, Μέσον: Εικόνα / PDF, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 1.4Μ bytes, Συλλέγονται από Λακανική Σχολή Ψυχανάλυσης

Ζακ Λακάν: Κρίσιμα προβλήματα για την ψυχανάλυση, PDF

[Ζακ Λακάν], Από τις sténotypies, Ημερομηνία: 17 Μάρτιος 1965, Μέσον: Εικόνα / PDF, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 1.2Μ bytes, Συλλέγονται από Λακανική Σχολή Ψυχανάλυσης