Κατηγορία Αρχεία: JL1966

Ζακ Λακάν: Conversaciones con Lévi-Strauss

[Ζακ Λακάν], Cette interview en espagnol par Paolo Caruso est parue sous le titre Conversaciones con Lévi-Strauss, Foucault y Lacan, à Milano, U.Murcia & C,1969 et à Barcelona, Ed.Anagrana, 1969 (?). Nous vous en proposerons une traduction en français à la suite du texte espagnol, pp. 95-124., Ημερομηνία: 01 Ιανουάριος 1966, Μέσον: Texte / HTML, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 186K bytes, Συλλέγονται από aejcpp

»διασταυρωμένες«

Ζακ Λακάν: Το αντικείμενο της ψυχανάλυσης, PDF

[Ζακ Λακάν], Από τις sténotypies, Ημερομηνία: 05 Ιανουάριος 1966, Μέσον: Εικόνα / PDF, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 2.8Μ bytes, Συλλέγονται από Λακανική Σχολή Ψυχανάλυσης

Ζακ Λακάν: Το αντικείμενο της ψυχανάλυσης, PDF

[Ζακ Λακάν], Από τις sténotypies, Ημερομηνία: 12 Ιανουάριος 1966, Μέσον: Εικόνα / PDF, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 2.7Μ bytes, Συλλέγονται από Λακανική Σχολή Ψυχανάλυσης

Ζακ Λακάν: Το αντικείμενο της ψυχανάλυσης, PDF

[Ζακ Λακάν], Από τις sténotypies, Ημερομηνία: 26 Ιανουάριος 1966, Μέσον: Εικόνα / PDF, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 2.7Μ bytes, Συλλέγονται από Λακανική Σχολή Ψυχανάλυσης

Ζακ Λακάν: Το αντικείμενο της ψυχανάλυσης, PDF

[Ζακ Λακάν], Από τις sténotypies, Ημερομηνία: 02 Φεβρουάριος 1966, Μέσον: Εικόνα / PDF, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 1.6 bytes, Συλλέγονται από Λακανική Σχολή Ψυχανάλυσης

Ζακ Λακάν: Το αντικείμενο της ψυχανάλυσης, PDF

[Ζακ Λακάν], Από τις sténotypies, Ημερομηνία: 09 Φεβρουάριος 1966, Μέσον: Εικόνα / PDF, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 1Μ bytes, Συλλέγονται από Λακανική Σχολή Ψυχανάλυσης

Ζακ Λακάν: Cahiers du collège de Médecine

[Ζακ Λακάν], Conférence et débat du Collège de médecine à La Salpétrière: Cahiers du collège de Médecine 1966, pp. 761 να 774., Ημερομηνία: 16 Φεβρουάριος 1966, Μέσον: Texte / HTML, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 154K bytes, Συλλέγονται από aejcpp

Ζακ Λακάν: Cahiers pour l’analyse

[Ζακ Λακάν], Les questions ici reproduites ont été adressées au Docteur Lacan par un groupe d’étudiants de la Faculté des Lettres de Paris. Paru dans Cahiers pour l’analyse n° 3, Παρίσι, Κατώφλι, Οκτώβριος 1975., Ημερομηνία: 19 Φεβρουάριος 1966, Μέσον: Texte / HTML, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 52K bytes, Συλλέγονται από aejcpp

Ζακ Λακάν: Το αντικείμενο της ψυχανάλυσης, PDF

[Ζακ Λακάν], Από τις sténotypies, Ημερομηνία: 23 Φεβρουάριος 1966, Μέσον: Εικόνα / PDF, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 2.6Μ bytes, Συλλέγονται από Λακανική Σχολή Ψυχανάλυσης