Κατηγορία Αρχεία: JL1968

Ζακ Λακάν: Στο Άλλα στην άλλη, PDF

[Ζακ Λακάν], Από τις sténotypies, Ημερομηνία: 11 Δεκέμβριος 1968, Μέσον: Εικόνα / PDF, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 1Μ bytes, Συλλέγονται από Λακανική Σχολή Ψυχανάλυσης

»διασταυρωμένες«

Ζακ Λακάν: Στο Άλλα στην άλλη, PDF

[Ζακ Λακάν], Από τις sténotypies, Ημερομηνία: 04 Δεκέμβριος 1968, Μέσον: Εικόνα / PDF, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 1.1Μ bytes, Συλλέγονται από Λακανική Σχολή Ψυχανάλυσης

Ζακ Λακάν: Στο Άλλα στην άλλη, PDF

[Ζακ Λακάν], Από τις sténotypies, Ημερομηνία: 27 Νοέμβριος 1968, Μέσον: Εικόνα / PDF, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 1.4Μ bytes, Συλλέγονται από Λακανική Σχολή Ψυχανάλυσης

Ζακ Λακάν: Στο Άλλα στην άλλη, PDF

[Ζακ Λακάν], Από τις sténotypies, Ημερομηνία: 20 Νοέμβριος 1968, Μέσον: Εικόνα / PDF, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 1.3Μ bytes, Συλλέγονται από Λακανική Σχολή Ψυχανάλυσης

Ζακ Λακάν: Στο Άλλα στην άλλη, PDF

[Ζακ Λακάν], Από τις sténotypies, Ημερομηνία: 13 Νοέμβριος 1968, Μέσον: Εικόνα / PDF, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 1Μ bytes, Συλλέγονται από Λακανική Σχολή Ψυχανάλυσης

Ζακ Λακάν: Lettres de L’école Freudienne No7

[Ζακ Λακάν], Intervention dans la discussion après l’exposé de J.Rudrauf: «Essai de dégagement du concept psychanalytique de psychothérapie», à propos également de l’exposé de J.-C.Schaetzel, la veille: «Casque de Bronze». Parue dans les Lettres de l’École freudienne de Paris, Νο 7, Μάρτιος 1970, pp. 135-137., Ημερομηνία: 13 Οκτώβριος 1968, Μέσον: Texte / HTML, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 11K bytes, Συλλέγονται από aejcpp

Ζακ Λακάν: Lettres de L’école Freudienne No 7

[Ζακ Λακάν], Intervention sur l’exposé de J.Oury: «stratégie de sauvetage de freud», Congrès de Strasbourg, ο 13 Οκτώβριος 1968, publié dans Lettres de L’école Freudienne 1970, n ° 7, σελίδα 146 και 151., Ημερομηνία: 13 Οκτώβριος 1968, Μέσον: Texte / HTML, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 13K bytes, Συλλέγονται από aejcpp

Ζακ Λακάν: Lettres de L’école Freudienne No 7

[Ζακ Λακάν], Intervention sur l’exposé de J.Oury : « stratégie de sauvetage de freud », Congrès de Strasbourg, ο 13 Οκτώβριος 1968, publié dans Lettres de L’école Freudienne 1970, n ° 7, σελίδα 146 και 151., Ημερομηνία: 13 Οκτώβριος 1968, Μέσον: Texte / HTML, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 13K bytes, Συλλέγονται από aejcpp

Ζακ Λακάν: Lettres de L’école Freudienne No 7

[Ζακ Λακάν], Paru dans les Lettres de l’école freudienne de Paris, n ° 7, pp. 39-43., Ημερομηνία: 12 Οκτώβριος 1968, Μέσον: Texte / HTML, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 39K bytes, Συλλέγονται από aejcpp