Κατηγορία Αρχεία: JL1970

Ζακ Λακάν: Η άλλη πλευρά της ψυχανάλυσης, PDF

[Σεμινέρ de l' του] Le texte du séminaire de l’année 1969-1970 à partir des enregistrements. 318 σελίδες, Ημερομηνία: 1969 – 1970, Μέσον: Texte / PDF, Ποιότητα: άριστη, Μέγεθος: 1338642 bytes, Collected by Alain Lecat

Ζακ Λακάν: Les après-midi de France Culture, MP3

[Ζακ Λακάν] Ημερομηνία: 00 00 1970, Μέσον: Son/MP3, Ποιότητα: καλός, Μέγεθος: 4846587 bytes, Συλλέγονται από Jacques Siboni

»διασταυρωμένες«

Ζακ Λακάν: Bibliothèque de l’école lacanienne de psychanalyse

[Ζακ Λακάν], Dans le cadre de la préparation de son rapport au congrès de neurologie et de psychiatrie de Milan en 1970 sur le thème: «Apport de la psychanalyse à la sémiologie psychiatrique», Georges Daumézon avait invité divers spécialistes à lui faire part de leurs remarques sur le sujet, dont Jacques Lacan., Ημερομηνία: 00 00 1970, Μέσον: Texte / HTML, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 56K bytes, Συλλέγονται από aejcpp

Ζακ Λακάν: Η άλλη πλευρά της ψυχανάλυσης, MP3

[Ζακ Λακάν] Ημερομηνία: 14 Ιανουάριος 1970, Μέσον: Son/MP3, Ποιότητα: très bonne, Μέγεθος: 21007584 bytes, Συλλέγονται από Jacques Siboni

Ζακ Λακάν: Ψυχανάλυση ανάποδα, PDF

[Ζακ Λακάν], Από τις sténotypies, Ημερομηνία: 14 Ιανουάριος 1970, Μέσον: Εικόνα / PDF, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 744K bytes, Συλλέγονται από Λακανική Σχολή Ψυχανάλυσης

Ζακ Λακάν: Η άλλη πλευρά της ψυχανάλυσης, MP3

[Ζακ Λακάν] Ημερομηνία: 21 Ιανουάριος 1970, Μέσον: Son/MP3, Ποιότητα: très bonne, Μέγεθος: 21935664 bytes, Συλλέγονται από Jacques Siboni

Ζακ Λακάν: Ψυχανάλυση ανάποδα, PDF

[Ζακ Λακάν], Από τις sténotypies, Ημερομηνία: 21 Ιανουάριος 1970, Μέσον: Εικόνα / PDF, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 633K bytes, Συλλέγονται από Λακανική Σχολή Ψυχανάλυσης

Ζακ Λακάν: Η άλλη πλευρά της ψυχανάλυσης, MP3

[Ζακ Λακάν] Ημερομηνία: 11 Φεβρουάριος 1970, Μέσον: Son/MP3, Ποιότητα: mauvaise, Μέγεθος: 22296816 bytes, Συλλέγονται από Jacques Siboni

Ζακ Λακάν: Ψυχανάλυση ανάποδα, PDF

[Ζακ Λακάν], Από τις sténotypies, Ημερομηνία: 11 Φεβρουάριος 1970, Μέσον: Εικόνα / PDF, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 678K bytes, Συλλέγονται από Λακανική Σχολή Ψυχανάλυσης

Ζακ Λακάν: Η άλλη πλευρά της ψυχανάλυσης, MP3

[Ζακ Λακάν] Ημερομηνία: 18 Φεβρουάριος 1970, Μέσον: Son/MP3, Ποιότητα: très bonne, Μέγεθος: 21702960 bytes, Συλλέγονται από Jacques Siboni