Κατηγορία Αρχεία: JL1971

Ζακ Λακάν: Σε μια ομιλία που δεν θα πρέπει να προσποιείται, PDF

[Σεμινέρ de l' του], Ημερομηνία: 1971, Μέσον: Εικόνα / PDF, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: bytes, Συλλέγονται από Staferla

»διασταυρωμένες«

Ζακ Λακάν: Σε μια ομιλία που δεν θα πρέπει να προσποιείται, MP3

[Ζακ Λακάν], cinq minutes manquent, Ημερομηνία: 13 Ιανουάριος 1971, Μέσον: Son/MP3, Ποιότητα: καλός, Μέγεθος: 24872751 bytes, Συλλέγονται από Jacques Siboni

Ζακ Λακάν: Σε μια ομιλία που δεν θα πρέπει να προσποιείται, PDF

[Ζακ Λακάν], Ημερομηνία: 13 Ιανουάριος 1971, Μέσον: Εικόνα / PDF, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: bytes, Συλλέγονται από Λακανική Σχολή Ψυχανάλυσης

Ζακ Λακάν: Σε μια ομιλία που δεν θα πρέπει να προσποιείται, MP3

[Ζακ Λακάν] Ημερομηνία: 20 Ιανουάριος 1971, Μέσον: Son/MP3, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 22036584 bytes, Συλλέγονται από Jacques Siboni

Ζακ Λακάν: Σε μια ομιλία που δεν θα πρέπει να προσποιείται, PDF

[Ζακ Λακάν], Ημερομηνία: 20 Ιανουάριος 1971, Μέσον: Εικόνα / PDF, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: bytes, Συλλέγονται από Λακανική Σχολή Ψυχανάλυσης

Ζακ Λακάν: Σε μια ομιλία που δεν θα πρέπει να προσποιείται, MP3

[Ζακ Λακάν] Ημερομηνία: 10 Φεβρουάριος 1971, Μέσον: Son/MP3, Ποιότητα: mauvaise, Μέγεθος: 22519745 bytes, Συλλέγονται από Jacques Siboni

Ζακ Λακάν: Σε μια ομιλία που δεν θα πρέπει να προσποιείται, PDF

[Ζακ Λακάν], Ημερομηνία: 10 Φεβρουάριος 1971, Μέσον: Εικόνα / PDF, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: bytes, Συλλέγονται από Λακανική Σχολή Ψυχανάλυσης

Ζακ Λακάν: Σε μια ομιλία που δεν θα πρέπει να προσποιείται, MP3

[Ζακ Λακάν], vingt lignes manquent, Ημερομηνία: 17 Φεβρουάριος 1971, Μέσον: Son/MP3, Ποιότητα: mauvaise, Μέγεθος: 22956826 bytes, Συλλέγονται από Jacques Siboni

Ζακ Λακάν: Σε μια ομιλία που δεν θα πρέπει να προσποιείται, PDF

[Ζακ Λακάν], Ημερομηνία: 17 Φεβρουάριος 1971, Μέσον: Εικόνα / PDF, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: bytes, Συλλέγονται από Λακανική Σχολή Ψυχανάλυσης

Ζακ Λακάν: Annuaire de l’École freudienne de Paris

[Ζακ Λακάν], Paru dans l’Annuaire de l’École freudienne de Paris, 1975, p. 19., Ημερομηνία: 28 Φεβρουάριος 1971, Μέσον: Texte / HTML, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 8K bytes, Συλλέγονται από aejcpp