Κατηγορία Αρχεία: JL1971

Ζακ Λακάν: … Ou pire, PDF

[Ζακ Λακάν], Ημερομηνία: 15 Δεκέμβριος 1971, Μέσον: Εικόνα / PDF, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: bytes, Συλλέγονται από Λακανική Σχολή Ψυχανάλυσης

»διασταυρωμένες«

Ζακ Λακάν: … Ou pire, MP3

[Ζακ Λακάν], Deux ou trois pages manquent, Ημερομηνία: 08 Δεκέμβριος 1971, Μέσον: Son/MP3, Ποιότητα: καλός, Μέγεθος: 27486576 bytes, Συλλέγονται από Jacques Siboni

Ζακ Λακάν: Η γνώση του ψυχαναλυτή, PDF

[Ζακ Λακάν], Ημερομηνία: 2 Δεκέμβριος 1971, Μέσον: Εικόνα / PDF, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: bytes, Συλλέγονται από Λακανική Σχολή Ψυχανάλυσης

Ζακ Λακάν: Η γνώση του ψυχαναλυτή, MP3

[Ζακ Λακάν], cinq minutes manquent , Ημερομηνία: 02 Δεκέμβριος 1971, Μέσον: Son/MP3, Ποιότητα: mauvaise, Μέγεθος: 29265696 bytes, Συλλέγονται από Jacques Siboni

Ζακ Λακάν: Le Monde

[Ζακ Λακάν], Paru dans un article du Monde du 19.11.1971 sur l’ouvrage de Dominique Desanti : Un métier de chien, avec le titre : Quel est le « métier de chien » : la psychanalyse ou la vie?, Ημερομηνία: 19 Νοέμβριος 1971, Μέσον: Texte / HTML, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 8K bytes, Συλλέγονται από aejcpp

Ζακ Λακάν: Η γνώση του ψυχαναλυτή, PDF

[Ζακ Λακάν], Ημερομηνία: 4 Νοέμβριος 1971, Μέσον: Εικόνα / PDF, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: bytes, Συλλέγονται από Λακανική Σχολή Ψυχανάλυσης