Κατηγορία Αρχεία: JL1972

Ζακ Λακάν: Encore, RealPlay

[Ζακ Λακάν] Ημερομηνία: 19 Δεκέμβριος 1972, Μέσον: Son / RealPlay, Ποιότητα: καλός, Μέγεθος: 11487287 bytes, Συλλέγονται από Jacques Siboni

»διασταυρωμένες«

Ζακ Λακάν: Encore, PDF

[Ζακ Λακάν], Από τις sténotypies, Ημερομηνία: 19 Δεκέμβριος 1972, Μέσον: Εικόνα / PDF, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 1.6Μ bytes, Συλλέγονται από Λακανική Σχολή Ψυχανάλυσης

Ζακ Λακάν: Encore, RealPlay

[Ζακ Λακάν], Recanati παρέμβασης που είναι σε ονομαστί Νο 5, Κήρυγμα κάτω από τον τίτλο και Χειροτονία: pp 61-87, Ed Όριο Παρίσι 1975 , Ημερομηνία: 12 Δεκέμβριος 1972, Μέσον: Son / RealPlay, Ποιότητα: καλός, Μέγεθος: 12953707 bytes, Συλλέγονται από Jacques Siboni

Ζακ Λακάν: Encore, MP3

[Ζακ Λακάν], Recanati παρέμβασης που είναι σε ονομαστί Νο 5, Κήρυγμα κάτω από τον τίτλο και Χειροτονία: pp 61-87, Ed Όριο Παρίσι 1975, Ημερομηνία: 12 Δεκέμβριος 1972, Μέσον: Son/MP3, Ποιότητα: καλός, Μέγεθος: 24735973 bytes, Συλλέγονται από Jacques Siboni

Ζακ Λακάν: Encore, PDF

[Ζακ Λακάν], Από τις sténotypies, Ημερομηνία: 21 Νοέμβριος 1972, Μέσον: Εικόνα / PDF, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 1.2Μ bytes, Συλλέγονται από Λακανική Σχολή Ψυχανάλυσης