Κατηγορία Αρχεία: JL1975

Ζακ Λακάν: Le sinthome, PDF

[Ζακ Λακάν], Από τις sténotypies, Ημερομηνία: 16 Δεκέμβριος 1975, Μέσον: Εικόνα / PDF, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 402K bytes, Συλλέγονται από Λακανική Σχολή Ψυχανάλυσης

Ζακ Λακάν: Le sinthome, PDF

[Ζακ Λακάν], Από τις sténotypies, Ημερομηνία: 09 Δεκέμβριος 1975, Μέσον: Εικόνα / PDF, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 508K bytes, Συλλέγονται από Λακανική Σχολή Ψυχανάλυσης

Ζακ Λακάν: Δεν ονομαστί 6/7

[Ζακ Λακάν], Conférences dans les universités nord-américaines : ο 2 Δεκέμβριος 1975 au Massachusetts Institute of Technology, parue dans Scilicet, 1975, n ° 6-7, pp. 53-63., Ημερομηνία: 02 Δεκέμβριος 1975, Μέσον: Texte / HTML, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 48K bytes, Συλλέγονται από aejcpp

Ζακ Λακάν: Δεν ονομαστί 6/7

[Ζακ Λακάν], Συνέδρια και συνεντεύξεις στη Βόρεια αμερικανικά πανεπιστήμια. Scilicet n° 6/7, 1975, pp. 42-45., Ημερομηνία: 01 Δεκέμβριος 1975, Μέσον: Texte / HTML, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 50K bytes, Συλλέγονται από aejcpp

Ζακ Λακάν: Δεν ονομαστί 6/7

[Ζακ Λακάν], Συνέδρια και συνεντεύξεις στη Βόρεια αμερικανικά πανεπιστήμια. Δημοσιεύθηκε στην ονομαστί Όχι 6/7, 1975, pp. 38-41., Ημερομηνία: 25 Νοέμβριος 1975, Μέσον: Texte / HTML, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 14K bytes, Συλλέγονται από aejcpp

Ζακ Λακάν: Δεν ονομαστί 6/7

[Ζακ Λακάν], Βόρεια αμερικανικά πανεπιστήμια. Δημοσιεύθηκε στην ονομαστί Όχι 6/7, 1975, pp. 7-31, υπό τον τίτλο : «Πανεπιστήμιο Yale, Kanzer Σεμινάριο "., Ημερομηνία: 24 Νοέμβριος 1975, Μέσον: Texte / HTML, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 111K bytes, Συλλέγονται από aejcpp