Κατηγορία Αρχεία: JL1976

Ζακ Λακάν: Le sinthome, PDF

[Ζακ Λακάν], Από τις sténotypies, Ημερομηνία: 13 Ιανουάριος 1976, Μέσον: Εικόνα / PDF, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 477K bytes, Συλλέγονται από Λακανική Σχολή Ψυχανάλυσης

Ζακ Λακάν: Le sinthome, PDF

[Ζακ Λακάν], Από τις sténotypies, Ημερομηνία: 20 Ιανουάριος 1976, Μέσον: Εικόνα / PDF, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 957K bytes, Συλλέγονται από Λακανική Σχολή Ψυχανάλυσης

Ζακ Λακάν: Le Discours Psychanalytique, HTML

[Ζακ Λακάν], Paru dans Le Discours Psychanalytique, 1992, n ° 7, pp. 55-92. Les transcripteurs nous signalent que le nom qui apparaît n’est pas celui du patient concerné. Il a été construit pour permettre des jeux équivalents à ceux que l’intéressé faisait avec son patronyme. Ημερομηνία: 10 Φεβρουάριος 1976, Μέσον: Texte / HTML, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 158K bytes, Συλλέγονται από aejcpp

Ζακ Λακάν: Le sinthome, PDF

[Ζακ Λακάν], Από τις sténotypies, Ημερομηνία: 10 Φεβρουάριος 1976, Μέσον: Εικόνα / PDF, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 431K bytes, Συλλέγονται από Λακανική Σχολή Ψυχανάλυσης