Κατηγορία Αρχεία: JL1976

Ζακ Λακάν: Η γνώση που ξέρει από μια γκάφα είναι πτέρυγα mourre, MP3

[Ζακ Λακάν], La fin manque, Ημερομηνία: 21 Δεκέμβριος 1976, Μέσον: Son/MP3, Ποιότητα: très bonne, Μέγεθος: 22991328 bytes, Συλλέγονται από Jacques Siboni

[Ζακ Λακάν], Ημερομηνία: 21 Δεκέμβριος 1976, Μέσον: Son/MP3, Ποιότητα: Μέγεθος: , Συλλέγονται από τον Patrick Βάλα

»διασταυρωμένες«

Ζακ Λακάν: Η γνώση που ξέρει από μια γκάφα είναι πτέρυγα mourre, PDF

[Ζακ Λακάν], Από τις sténotypies, Ημερομηνία: 21 Δεκέμβριος 1976, Μέσον: Εικόνα / PDF, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 607K bytes, Συλλέγονται από Λακανική Σχολή Ψυχανάλυσης

Ζακ Λακάν: Η γνώση που ξέρει από μια γκάφα είναι πτέρυγα mourre, MP3

[Ζακ Λακάν] Ημερομηνία: 14 Δεκέμβριος 1976, Μέσον: Son/MP3, Ποιότητα: άριστη, Μέγεθος: 22582512 bytes, Συλλέγονται από Jacques Siboni

Ζακ Λακάν: Η γνώση που ξέρει από μια γκάφα είναι πτέρυγα mourre, PDF

[Ζακ Λακάν], Από τις sténotypies, Ημερομηνία: 14 Δεκέμβριος 1976, Μέσον: Εικόνα / PDF, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 402K bytes, Συλλέγονται από Λακανική Σχολή Ψυχανάλυσης

Ζακ Λακάν: Η γνώση που ξέρει από μια γκάφα είναι πτέρυγα mourre, PDF

[Ζακ Λακάν], Ημερομηνία: 14 Δεκέμβριος 1976, Μέσον: Texte / PDF, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 61K bytes, Συλλέγονται από Pascal Gaonac'h

Ζακ Λακάν: L’in-su que c’est de l’une-bévue s’aile à mourre

[Ζακ Λακάν] Ημερομηνία: 16 Νοέμβριος 1975, Μέσον: Son/MP3, Ποιότητα: , Μέγεθος: 28842144 bytes, Συλλέγονται από Jacques Siboni

This text is not translated

Ζακ Λακάν: Η γνώση που ξέρει από μια γκάφα είναι πτέρυγα mourre, PDF

[Ζακ Λακάν], Από τις sténotypies, Ημερομηνία: 16 Νοέμβριος 1976, Μέσον: Εικόνα / PDF, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 347K bytes, Συλλέγονται από Λακανική Σχολή Ψυχανάλυσης

Ζακ Λακάν: Η γνώση που ξέρει από μια γκάφα είναι πτέρυγα mourre, PDF

[Ζακ Λακάν], Ημερομηνία: 16 Νοέμβριος 1976, Μέσον: Texte / PDF, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 460K bytes, Συλλέγονται από Pascal Gaonac'h

Ζακ Λακάν: Η γνώση που ξέρει από μια γκάφα είναι πτέρυγα mourre, MP3

[Ζακ Λακάν], εξαιρετικές επιδόσεις αλλά στερείται το τέλος, Ημερομηνία: 16 Νοέμβριος 1976, Μέσον: Son/MP3, Ποιότητα: άριστη, Μέγεθος: 22842144 bytes, Συλλέγονται από Jacques Siboni

[Ζακ Λακάν], Il manque l’introduction, Ημερομηνία: 16 Νοέμβριος 1976, Μέσον: Son/MP3, Ποιότητα: , Μέγεθος: , Συλλέγονται από τον Patrick Βάλα

Ζακ Λακάν: Γράμματα από το Νο Σχολή 21, HTML

[Ζακ Λακάν], Ημέρες της φροϋδικής σχολής του Παρισιού : «Οι mathemes της ψυχανάλυσης» Δημοσιεύθηκε στο Επιστολές προς τη Σχολή, 1977, n ° 21, pp. 506-509., Ημερομηνία: 02 Νοέμβριος 1976, Μέσον: Texte / HTML, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 33K bytes, Συλλέγονται από aejcpp