Κατηγορία Αρχεία: JL1978

Ζακ Λακάν: La topologie et le temps, PDF

[Ζακ Λακάν], Από τις sténotypies, Ημερομηνία: 19 Δεκέμβριος 1978, Μέσον: Εικόνα / PDF, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 29K bytes, Συλλέγονται από Λακανική Σχολή Ψυχανάλυσης

»διασταυρωμένες«

Ζακ Λακάν: La topologie et le temps, PDF

[Ζακ Λακάν], Από τις sténotypies, Ημερομηνία: 12 Δεκέμβριος 1978, Μέσον: Εικόνα / PDF, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 184K bytes, Συλλέγονται από Λακανική Σχολή Ψυχανάλυσης

Ζακ Λακάν: La topologie et le temps, PDF

[Ζακ Λακάν], Από τις sténotypies, Ημερομηνία: 21 Νοέμβριος 1978, Μέσον: Εικόνα / PDF, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 118K bytes, Συλλέγονται από Λακανική Σχολή Ψυχανάλυσης

Ζακ Λακάν: Bulletin de l’Association freudienne No 7, HTML

[Ζακ Λακάν], La « Conférence chez le Professeur Deniker à l’Hôpital Sainte-Anne » (transcription d’un enregistrement sur bande magnétique) fut publiée dans le Bulletin de l’Association freudienne n° 7, Ιούνιος 1984, pp. 3-4., Ημερομηνία: 10 Νοέμβριος 1978, Μέσον: Texte / HTML, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 26K bytes, Συλλέγονται από aejcpp