Κατηγορία Αρχεία: JL1978

Ζακ Λακάν: Γράμματα από το Νο Σχολή 23, HTML

[Ζακ Λακάν], Présentation de l’exposé de C.-B. Arrighi : « Passe et tiercité », Assises de l’École freudienne de Paris : « L’expérience de la passe », Deauville. Δημοσιεύθηκε στην Επιστολές Σχολή, 1978, n ° 23, p. 43., Ημερομηνία: 07 Ιανουάριος 1978, Μέσον: Texte / HTML, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 6K bytes, Συλλέγονται από aejcpp

»διασταυρωμένες«

Ζακ Λακάν: Γράμματα από το Νο Σχολή 23, HTML

[Ζακ Λακάν], Présentation de l’exposé de F. Wilder : « Expérience de passeur », Assises de l’École freudienne de Paris : « L’expérience de la passe », Deauville. Δημοσιεύθηκε στην Επιστολές Σχολή, 1978, n ° 23, p. 62., Ημερομηνία: 07 Ιανουάριος 1978, Μέσον: Texte / HTML, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 6K bytes, Συλλέγονται από aejcpp

Ζακ Λακάν: Γράμματα από το Νο Σχολή 23, HTML

[Ζακ Λακάν], Intervention sur l’exposé de J. Guey : « Passe à l’analyse infinie », Assises de l’École freudienne de Paris: « L’expérience de la passe », Deauville. Δημοσιεύθηκε στην Επιστολές Σχολή, 1978, n ° 23, p. 94., Ημερομηνία: 07 Ιανουάριος 1978, Μέσον: Texte / HTML, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 6K bytes, Συλλέγονται από aejcpp

Ζακ Λακάν: Γράμματα από το Νο Σχολή 23, HTML

[Ζακ Λακάν], Intervention sur l’exposé de Safouan : « La proposition d’octobre 1967, dix ans après », Assises de l’École freudienne de Paris : « L’expérience de la passe », Deauville. Parue dans les Lettres de l’École, 1978, n ° 23, pp. 19-20., Ημερομηνία: 07 Ιανουάριος 1978, Μέσον: Texte / HTML, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 7K bytes, Συλλέγονται από aejcpp

Ζακ Λακάν: Γράμματα από το Νο Σχολή 23, HTML

[Ζακ Λακάν], Introduction de l’exposé de C. Conté: « La demande dans la passe », Assises de l’École freudienne de Paris : « L’expérience de la passe », Deauville. Δημοσιεύθηκε στην Επιστολές Σχολή, 1978, n ° 23, p. 35., Ημερομηνία: 07 Ιανουάριος 1978, Μέσον: Texte / HTML, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 6K bytes, Συλλέγονται από aejcpp

Ζακ Λακάν: Γράμματα από το Νο Σχολή 23, HTML

[Ζακ Λακάν], Intervention après l’exposé de Claude Conté : « La demande dans la passe », Assises de l’École freudienne de Paris : « L’expérience de la passe », Deauville. Δημοσιεύθηκε στην Επιστολές Σχολή, 1978, n ° 23, p. 42., Ημερομηνία: 07 Ιανουάριος 1978, Μέσον: Texte / HTML, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 6K bytes, Συλλέγονται από aejcpp

Ζακ Λακάν: Γράμματα από το Νο Σχολή 23, HTML

[Ζακ Λακάν], Assises de l’École freudienne de Paris : « L’expérience de la passe », Deauville. Parue dans les Lettres de l’École, 1978, n ° 23, pp. 180-181., Ημερομηνία: 08 Ιανουάριος 1978, Μέσον: Texte / HTML, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 9K bytes, Συλλέγονται από aejcpp

Ζακ Λακάν: Le moment de conclure, PDF

[Ζακ Λακάν], Από τις sténotypies, Ημερομηνία: 10 Ιανουάριος 1978, Μέσον: Εικόνα / PDF, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 95K bytes, Συλλέγονται από Λακανική Σχολή Ψυχανάλυσης