Κατηγορία Αρχεία: JL1979

Ζακ Λακάν: La topologie et le temps, PDF

[Ζακ Λακάν], Από τις sténotypies, Ημερομηνία: 09 Ιανουάριος 1979, Μέσον: Εικόνα / PDF, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 74K bytes, Συλλέγονται από Λακανική Σχολή Ψυχανάλυσης

»διασταυρωμένες«

Ζακ Λακάν: La topologie et le temps, PDF

[Ζακ Λακάν], Από τις sténotypies, Ημερομηνία: 16 Ιανουάριος 1979, Μέσον: Εικόνα / PDF, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 24K bytes, Συλλέγονται από Λακανική Σχολή Ψυχανάλυσης

Ζακ Λακάν: La topologie et le temps, PDF

[Ζακ Λακάν], Από τις sténotypies, Ημερομηνία: 20 Φεβρουάριος 1979, Μέσον: Εικόνα / PDF, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 164K bytes, Συλλέγονται από Λακανική Σχολή Ψυχανάλυσης