Κατηγορία Αρχεία: JL1980

Ζακ Λακάν: Επιστολή της διάλυσης, PDF

[Ζακ Λακάν], Ornicar, Ημερομηνία: 05 Ιανουάριος 1980, Μέσον: Εικόνα / PDF, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 79K bytes, Συλλέγονται από Λακανική Σχολή Ψυχανάλυσης

»διασταυρωμένες«

Ζακ Λακάν: Η διάλυση, PDF

[Ζακ Λακάν] Ημερομηνία: 15 Ιανουάριος 1980, Μέσον: Εικόνα / PDF, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 65K bytes, Συλλέγονται από Λακανική Σχολή Ψυχανάλυσης

Ζακ Λακάν: Η διάλυση, PDF

[Ζακ Λακάν] Ημερομηνία: 15 Απρίλιος 1980, Μέσον: Εικόνα / PDF, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 111K bytes, Συλλέγονται από Λακανική Σχολή Ψυχανάλυσης

Ζακ Λακάν: Η παρεξήγηση, PDF

[Ζακ Λακάν], Ornicar, Ημερομηνία: 15 Απρίλιος 1980, Μέσον: Εικόνα / PDF, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 121K bytes, Συλλέγονται από Λακανική Σχολή Ψυχανάλυσης