Κατηγορία Αρχεία: JL1962

Ζακ Λακάν: Επιστολή του Ζακ Λακάν Λακάν Marc

[Ζακ Λακάν], Χειρόγραφη επιστολή, 2 φύλλα., Ημερομηνία: 03 Ιανουάριος 1962, Μέσον: Texte / HTML, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 30K bytes, Συλλέγονται από ανώνυμη

Ζακ Λακάν: Αναγνώριση, HTML

[Ζακ Λακάν], Ημερομηνία: 10 Ιανουάριος 1962, Μέσον: Texte / HTML, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 104K bytes, Συλλέγονται από Pascal Gaonac'h

»διασταυρωμένες«

Ζακ Λακάν: Αναγνώριση, HTML

[Ζακ Λακάν], Υπόκεινται Λειτουργία ως τέτοια. Η λειτουργία του Α έως Einheit Einzigkeit… *ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ελλιπή και μη διορθωμένη μεταγραφή, προσφέρθηκαν να παίξουν ως., Ημερομηνία: 21 Φεβρουάριος 1962, Μέσον: Texte / HTML, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 50k bytes, Συλλέγονται από Ο Λακάν χώρους