Κατηγορία Αρχεία: JL1963

Ζακ Λακάν: L’Évolution Psychiatrique

« Considérations psychosomatiques sur l’hypertension artérielle » en collaboration avec R. Levy et H. Danon-Boileau fut publié dans l’Évolution Psychiatrique, 1953, fascicule III, pp. 397-409. Σκηνοθεσία: aejcpp.

»διασταυρωμένες«

Ζακ Λακάν: Ανησυχία, PDF

[Ζακ Λακάν], Από τις sténotypies, Ημερομηνία: 09 Ιανουάριος 1963, Μέσον: Εικόνα / PDF, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 2.5Μ bytes, Συλλέγονται από Λακανική Σχολή Ψυχανάλυσης

Ζακ Λακάν: Ανησυχία, PDF

[Ζακ Λακάν], Από τις sténotypies, Ημερομηνία: 16 Ιανουάριος 1963, Μέσον: Εικόνα / PDF, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 2.5Μ bytes, Συλλέγονται από Λακανική Σχολή Ψυχανάλυσης

Ζακ Λακάν: Ανησυχία, PDF

[Ζακ Λακάν], Από τις sténotypies, Ημερομηνία: 23 Ιανουάριος 1963, Μέσον: Εικόνα / PDF, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 2.8Μ bytes, Συλλέγονται από Λακανική Σχολή Ψυχανάλυσης

Ζακ Λακάν: Ανησυχία, PDF

[Ζακ Λακάν], Από τις sténotypies, Ημερομηνία: 30 Ιανουάριος 1963, Μέσον: Εικόνα / PDF, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 3Μ bytes, Συλλέγονται από Λακανική Σχολή Ψυχανάλυσης

Ζακ Λακάν: Ανησυχία, PDF

[Ζακ Λακάν], Από τις sténotypies, Ημερομηνία: 20 Φεβρουάριος 1963, Μέσον: Εικόνα / PDF, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: 1.7Μ bytes, Συλλέγονται από Λακανική Σχολή Ψυχανάλυσης