Κατηγορία Αρχεία: Uncategorized

Ζακ Λακάν: Μη εξαπατά σφάλουν, PDF

[Ζακ Λακάν], Ιδρύθηκε μετά τον αρχικό ήχο έκδοση που είναι διαθέσιμη σε αρχείο λουτήτιο (και μετά την πρώτη περιοχή στήριξης κειμένου για την επίτευξη Gaogoa 15). Ημερομηνία: 14 περισσότερο 1974, Μέσον: Texte / PDF, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: , Συλλέγονται από Ο Λακάν χώρους

[Ζακ Λακάν], Από τις sténotypies, Ημερομηνία: 14 περισσότερο 1974, Μέσον: Εικόνα / PDF, Ποιότητα: NA, Μέγεθος: , Συλλέγονται από Λακανική Σχολή Ψυχανάλυσης

»διασταυρωμένες«

Νέο άρθρο

If you wish to participate by entering a new article you might use the standard New Post Form provided by WordPress

or use this easier form

Please complete the required fields.
Please select your image(s) to upload.

Το σχήμα L του Λακάν

Je souhaiterais faire connaître mon approche en vous présentant un exercice de style: cette relecture du schéma en L de Lacan.
J’espère ainsi retenir l’attention d’une ou deux personnes avec lesquelles je puisse avancer. Peut-être en formant un groupe de réflexion?
Le lien vers ce document: http://www.entropologie.fr/2016/09/la-schema-en-l-de-lacan.html