פרנסואה Leguil et מתילדה Morisod הררי, סמינר “קריאות פרוידיאניות”, פגישה 13.03.2012, “ביטחון, מראית עין”

http://Leguil פרנסואה lecturesfreudiennes.WordPress.com/2012/07/03/audio-avec-Francois-leguil-et-Mathilde-morisod-Harari-séance-du-13-03-2012-defense-semblant/, מתילדה Morisod הררי, פגישה 13.03.2012 : "ביטחון, להעמיד פנים"... עיבד... X אז הנה אנחנו, 13 מרץ וקהל אחר, במועד אחר מרגיל, אנו שוברים את ההרגלים שלנו קטן, אני מאמין שזה במיוחד היום פגישה, זה לחתוך נגד המסורת שלנו, […]