פרנסואה Leguil et מתילדה Morisod הררי, סמינר “קריאות פרוידיאניות”, פגישה 13.03.2012, “ביטחון, מראית עין”

http://lecturesfreudiennes.wordpress.com/2012/07/03/audio-avec-francois-leguil-et-mathilde-morisod-harari-seance-du-13-03-2012-defense-semblant/ François Leguil et Mathilde Morisod Harari, פגישה 13.03.2012 : "ביטחון, Semblant” …En cours de transcription… X-Alors nous voilà, 13 מרץ וקהל אחר, במועד אחר מרגיל, אנו שוברים את ההרגלים שלנו קטן, אני מאמין שזה במיוחד היום פגישה, זה לחתוך נגד המסורת שלנו, […]