ארכיון קטגוריה: אמנויות

Topologos צרפת / ארה"ב

אתר שבו אמנות, פוליטיקה, פסיכואנליזה, טופולוגיה לפגוש. אתר Topologos

Ambrogio Galbiati, La Grotte des Cerfs

Le filmLa Grotte des Cerfspar Ambrogio Galbiati et un extrait des commentaires

Dans la première source sur Lutecium (LTC) et le deuxième sur YouTube (יט)

Le film (יט)

Entretien (LTC)
ז'אק סיבונים commente le filmla Grotte des Cerfs

»crosslinked«

את הזורק של דיו

באתר זה, תוכל למצוא את פעילותם של השירים של הקבוצה שלנו זורקת את הדיו. אנחנו כותבים את השירים שלנו ביד ולנסות להתלוות אליהם עם מגוון רחב של מוסיקה שאנחנו עושים את עצמנו. [את הזורק של דיו]