ארכיון קטגוריה: JL1928

ז'אק לאקאן: פריז סקירת הנוירולוגית

[ז'אק לאקאן], הודעה על ידי MM. Trénel וז'אק E.L. לאקאן בבית אגודת הנוירולוגית של פריז, פורסם ב-Journal of נוירולוגיות פריז, 1928, T.1, n° 2., תאריך: 02 נובמבר 1928, בינוני: טקסט / HTML, איכות: NA, גודל: 51בתי K, נאסף על ידי aejcpp

»crosslinked«

ז'אק לאקאן: האגודה פסיכיאטרית

[ז'אק לאקאן], מצגת של מר. לוי ואלנס, J.Lacan P.Meignant והחברה לפסיכיאטריה, הופיע במוח, 1928 n° 5, 2 דפים 550 ו - 551., תאריך: 26 אפריל 1928, בינוני: טקסט / HTML, איכות: NA, גודל: 9בתי K, נאסף על ידי aejcpp