ארכיון קטגוריה: JL1979

ז'אק לאקאן: תמסורת, HTML

[ז'אק לאקאן], מכתבים מבית הספר מס '25, עלון פנימי של בית הספר הפרוידיאני של פריז, נפח השני, יוני 1979. תאריך: 00 יוני 1979, בינוני: טקסט / HTML, איכות: NA, גודל: 12בתי K, נאסף על ידי ליליאן Fainsilber

ז'אק לאקאן: תמסורת[PDF]

[ז'אק לאקאן], מכתבים מבית הספר מס '25, עלון פנימי של בית הספר הפרוידיאני של פריז, נפח השני, יוני 1979. תאריך: 00 יוני 1979, בינוני: טקסט / PDF, איכות: NA, גודל: 12בתי K, נאסף על ידי ליליאן Fainsilber