François Leguil og Mathilde Morisod Harer, Seminar “Freudian målinger”, økt av den 13.03.2012, “Forsvar, late”

http://lecturesfreudiennes.WordPress.com/2012/07/03/audio-avec-Francois-leguil-et-Mathilde-morisod-Harari-séance-du-13-03-2012-defense-semblant/ François Leguil og Mathilde Morisod Harer, Økt av den 13.03.2012 : "Forsvar, Late"... Blir transkriberte... X så her vi, 13 Mars og i en annen publikum, en annen gang enn vanlig, Vi bryte alle våre vaner, Jeg tror at møtet i dag særlig, Det er et kutt fra våre tradisjoner, […]