Przyjemność na nauczaniu Lacana, WYPIS, pp 13-29.

Aby wprowadzić korzystania Marcel Ritter pierwszymi trudnościami pojęcia UŻYTKOWANIA pojęcie przyjemności jest niewątpliwie jednym z najtrudniejszych zagadnień w dziedzinie psychoanalizy. W odniesieniu do teorii podejścia jest łatwe, ze względu na ekstremalne fragmentacji zarówno w czasie […]