François och Mathilde Leguil Morisod Harari, Seminar “Föreläsningar freudiennes”, möte 13.03.2012, “Defense, liknande”

http://lecturesfreudiennes.WordPress.com/2012/07/03/audio-avec-Francois-leguil-et-Mathilde-morisod-Harari-séance-du-13-03-2012-defense-semblant/ François Leguil och Mathilde Morisod Harari, Möte 13.03.2012 : "Defense, Pretend ”... Transkriberas... X så här vi är, 13 Mars och i en annan publik, vid en annan tidpunkt än vanligt, vi bryter våra vanor en liten, Jag tror att det här mötet i dag särskilt, är ett snitt mot våra traditioner, […]