François och Mathilde Leguil Morisod Harari, Seminar “Föreläsningar freudiennes”, möte 13.03.2012, “Defense, liknande”

http://lecturesfreudiennes.WordPress.com/2012/07/03/audio-avec-Francois-leguil-et-Mathilde-morisod-Harari-séance-du-13-03-2012-defense-semblant/ François Leguil och Mathilde Morisod Harari, Möte 13.03.2012 : "Defense, Pretend ”... Transkriberas... X så här vi är, 13 Mars och i en annan publik, vid en annan tidpunkt än vanligt, vi bryter våra vanor en liten, Jag tror att det här mötet i dag särskilt, är ett snitt mot våra traditioner, […]

Njutningen över undervisningen av Lacan, extrahera, pp 13-29.

För att införa njutningen är Marcel Ritter av svårigheter av första att idén att använda begreppet njutning utan tvekan en av de svåraste frågorna i fältet psykoanalytiska. När det gäller teorin är dess strategi långt ifrån enkelt, på grund av dess extrema fragmentering lika mycket tid som […]

19-11-1914 Lou à Freud

Göttingen, 19 November 1914 Kära Professor, Quel plaisir de recevoir aujourd’hui de vous un signe de vie. Tout récemment, j’avais demandé au Dr Abraham les­quels de vos fils étaient sur le front et appris également que le Dr Ferenczi s’y trouvait. Oui, évidemment ces « grands frères »! Tous tant qu’ils sont, ils sont devenus […]